Teigen kjøper i Codfarmers

Del saken

Både investor Frode Teigen og Protector Forsikring ASA er tildelt mange aksjer i Codfarmers-emisjonen.

Frode Teigen er tildelt 13.691.800 nye aksjer i den rettede emisjonen i Codfarmers ASA, opplyser selskapet i en børsmelding.

Etter erverv av 13.691.800 nye aksjer, eier Frode Teigen totalt 14.691.800 aksjer i Codfarmers, tilsvarende 9,9999 prosent av utestående aksjer og stemmeretter i selskapet.

Protector Forsikring ASA har tegnet seg for 20.000.000 nye aksjer i Codfarmers, og vil etter erverv av aksjene, eie totalt 20.000.000 aksjer i Codfarmers, tilsvarende 12,55 prosent av utestående aksjer og stemmeretter i selskapet. 

Som tidligere omtalt av fish.no, er også flere innsidere tildelt nye aksjer i den rettede emisjonen i codfarmers.

Styrets leder Marianne Johnsen er tildelt 500.000 nye aksjer, og styremedlem Benedicte Fossum er tildelt 200.000 nye aksjer. CEO Harald Dahl er tildelt 6.000.000 nye aksjer og CFO Nicolaj Weiergang har blitt tildelt 200.000 nye aksjer.

Les også: Codfarmers i mål med rettet emisjon 25.06.2010