Cermaq samlet inn 1,4 mill. til Chile

Cermaq-ansatte samlet inn over 1,4 millioner kroner gjennom et solidaritetsinitiativ med ansatte som ble rammet av jordskjelvet i Chile.

I et solidaritetsinitiativ som ble organisert av morselskapet Cermaq ASA til inntekt for gjenoppbyggingen av hjemmene til EWOS-ansatte etter jorskjelvet i Chile, ble det samlet inn over 1,4 millioner kroner. Gjenoppbyggingen av husene er allerede påbegynt, skriver EWOS på sine nettsider.

Les også: Kun begrensede skader for Cermaq   01.03.2010

EWOS Chile har allerede begynt å organisere gjenoppbyggingen av hjemmene til de ansatte. Ifølge produksjons- og logistikkdirektør Alejandro Toledo gjennomførte EWOS en undersøkelse blant alle de ansatte for å avdekke familiesituasjonen og skadeomfanget på hjemmene.

- Heldigvis var det ingen nære slektninger som omkom eller ble skadet i jordskjelvet, selv om hjemmene til 16 ansatte fikk store eller middels store skader, sier Alejandro.

Store eller middels store skader vil si at hjemmene enten ble totalskadet eller at skadene var så omfattende at det ville være farlig for de ansatte å oppholde seg i bygningene. I tillegg var det omtrent 70 tilfeller med mindre skader.

- Vi leide inn en ekstern ingeniør som skulle evaluere situasjonen og gi de ansatte råd om hva som måtte gjøres rent teknisk for at hjemmene skulle kunne settes i stand slik de var før skjelvet, samt kartlegge kostnadene for dette for EWOS, fortsetter Alejandro.

Ansatte i EWOS og Mainstream i Norge, Skottland og Canada, EWOS Innovation og Cermaq, arbeidstakerorganisasjoner og flere av EWOS’ leverandører bidro til å samle inn over 1,4 millioner kroner.

Jan Helge Førde, en av representantene for de ansatte ved EWOS-fabrikken i Florø, har nær kontakt med kollegene i Chile.

- Jeg er stolt av dette initiativet som viser solidariteten vi føler med kollegene våre i Chile. Jeg har vært i Chile ved flere anledninger og kjenner mange av de som jobber i EWOS der. Jeg vet at det er et stort behov for denne hjelpen. Selv om det har vært en god utvikling i Chile de seneste årene, er det fortsatt et stort behov for jordskjelvsikring av hjemmene til de ansatte, sier Jan Helge.