Underskudd i Norwell

FLORØ: Lakseeksportøren Norwell AS gikk med underskudd i 2009, etter å ha omsatt for 671,8 millioner kroner.

Omsetningen økte til 671,8 millioner kroner i 2009, fra 651,6 millioner kroner i 2008.

Driftsresultatet endte på -11,6 millioner kroner, en kraftig forverring fra 19,9 millioner kroner i 2008. Mye av dette skyldes at regnskapsposten «Andre driftskostnader» økte fra 7,7 millioner kroner i 2008 til 29,3 millioner kroner i 2009.

Styret skriver i årsrapporten, at underskuddet hovedsakelig er knyttet til en kunde som gikk konkurs.

Samtidig ble finanskostnadene redusert fra et ekstraordinært høyt nivå på 36,9 millioner kroner i 2008, til 6,6 millioner kroner i 2009.

Etter ovenstående kom resultatet før skatt ut på omtrent samme nivå i 2009 som året før, og endte på -589.000 kroner i 2009, mot -577.000 kroner i 2008.

Ny daglig leder og nytt styre

Ingrid Kassen har i vår tatt over som daglig leder i Norwell AS, etter Per Vidar Ottesen og Kjell Einar Haugen, som i fellesskap har vært daglige ledere siden desember 2008.

Det er også valgt nytt styre for selskapet. Tidligere styreleder Kjartan Strand har gått ut av styret, og er erstattet av Terje Standal. Også Kjell Einar Haugen er nå ute av styret i Norwell. Det siste er en endring som ble registrert i Brønnøysundregistrene først den 28. juni.

Styret i Norwell AS består nå av følgende personer:

Terje Standal (leder), Hans Ørjan Wenberg, Jostein Kråkås, Steinar Hagesæther, Helge Landøy og Sollaug Norstrand (repr. for ansatte).