Har overtatt Lighthouse Caledonia

The Scottish Salmon Company er så godt som i mål med å overta Lighthouse Caledonia.

The Scottish Salmon Company Limited har vært et datterselskap av Lighthouse Caledonia ASA (LHC), som i forbindelse med restrukturering av konsernet, skal bli gjort om til nytt morselskap.

Det nye morselskapet i konsernet skal noteres på Oslo Axess, samtidig som Lighthouse Caledonia ASA skal strykes fra notering.

Aksjonærene i LHC er tilbudt 1 aksje i SSC som vederlag per tiende aksje i LHC. Tilbudet er nå akseptert for 95,01 prosent av utstedte og utestående aksjer i Lighthouse Caledonia ASA, opplyser LHC i en børsmelding.

Aksjer i LHC som ikke er akseptert byttet i aksjer i SSC, vil bli gjenstand for en tvungen overføring (tvangsinnløsning) i mehold av den norske verdipapirhandelloven § 6-22, jfr. den norske allmennaksjeloven § 4-25.

Tilbudt pris for disse aksjene er NOK 0,33 per aksje, opplyses det i meldingen.

På Oslo Axess rundt 8. juli

Børsnotering av SSC er ventet å finne sted på eller omkring den 8. juli 2010, med samtidig strykning av LHC, opplyser Lighthouse Caledonia i en annen børsmelding. 

Les også: The Scottish Salmon Company noteres 31.05.2010 
Les også: Flere selskaper vil på børs 26.02.2010