Ikke påvist fiskefett i NMFs prøve

Det er påvist fiskefett i Miljøvernforbundets prøve fra Osterfjorden, hevder Kurt Oddekalv.

Furupollen i sjøen. Foto: Rådgivende Biologer ASFurupollen i sjøen. Foto: Rådgivende Biologer ASNå slår Oddekalv i bordet med analysebevis som han mener «dokumenterer» innhold av fiskefett.

Oddekalvs fortolkning av analyseresultatet, støttes imidlertid ikke av laboratoriet som har utført analyser på oppdrag for Miljøvernforbundet.

«Akutt forurensning»

Det var i juni i år at Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) anmeldte austevollselskapet Sjøtroll Havbruk AS for akutt forurensing fra oppdrettsanlegget ved Bruvik på Osterøy, etter å ha observert noe gult og brunt som fløt i vannflaten. Oddekalv hevdet at dette var fiskeensilasje, fiskeslo og fiskefett blandet med maursyre.

- Det inneholder etter all sannsynlighet også store mengder fiskemedisin, uttalte Oddekalv.

Rådgivende Biologer AS la derimot frem en rapport som fastslo at det hovedsaklig var snakk om furupollen, (se omtale nederst i denne artikkelen).

Oddekalv lot seg ikke overtyde av rapporten fra Rådgivende Biologer.

- Joda, det er sikkert riktig at det var pollen. Men det var ikke bare pollen, uttalte Oddekalv til bt.no.

- Nå venter jeg på vår rapport. Pollen gjør ikke stranden så sleip at du ikke kan gå på den. Pollen er heller ikke brunt og har tydelige fettpartikler. Dette har jeg sett ørten ganger før. Jeg føler meg 100 prosent sikker på at dette var fiskefett blandet med maursyre, uttalte Oddekalv.

- Prøvene dokumenterer fiskefett

Norges Miljøvernforbund har nå fått prøver analysert hos Eurofins Norsk Matanalyse AS.

- Det var ikke bare pollen, men også innhold av fiskefett i prøvene, hevder en triumferende Kurt Oddekalv.

Miljøcowboy Kurt Oddekalv. Foto: Cathrine WisløffMiljøcowboy Kurt Oddekalv. Foto: Cathrine WisløffLaboratoriet fikk tilsendt en stein som Miljøvernforbundet plukket i strandsonen, og har skrapt av det sleipe belegget for analyse. En analyserapport som fisk.no har fått tilgang til, viser et innhold av 1,7 gram fett per 100 gram steinbelegg. Fettet utgjør med andre ord så lite som 1,7 prosent av innholdet.

- Dette beviser at Norges Miljøvernforbund har rett og hold i påstandene om fiskefettforurensning fra Sjøtroll, hevder Oddekalv, og forteller at anmeldelsen opprettholdes.

- Når Sjøtroll avfeier dette som naturlig pollen og ikke fiskefett, så er det fordi de kun analyserte etter pollen og ikke fiskefett. Analyserer man ikke etter fett så finner man naturligvis heller ikke fettet. Miljøvernforbundet sine prøver er tatt 2 dager før Rådgivende Biologer/Sjøtroll sine prøver, og våre prøver slår klart fast at det er utslipp av fiskefett, hevder Kurt Oddekalv.

Se analyserapporten som fisk.no har fått oversendt fra NMF: Analyserapport (pdf)

- Ble forsøkt latterliggjort

Kurt Oddekalv slår nå kraftig tilbake mot tidligere uttalelser fra sjefen i Sjøtroll.

- Hans J. Runshaug i Sjøtroll Havbruk driver med en bevist avledning og avsporing av sak og fakta med sine uttalelser, i et forsøk på å renvaske seg selv, hevder Oddekalv.

- Vi har nå bevist at det var fiskefett blandet i pollenet, slik vi hevdet, påstår Oddekalv.

- Runshaug sine uttalelser om «useriøs miljøverner» får stå på hans egen useriøse regning, og er hersketeknikker næringen bruker for ufarliggjøring og latterliggjøring av Miljøvernforbundets budskap, avslutter Oddekalv.

- Har ikke påvist fiskefett

Norges Miljøvernforbund får imidlertid ikke støtte hos Eurofins Norsk Matanalyse AS, som har utført analysene på oppdrag for Miljøvernforbundet.

Lab. ingeniør Karin Danielsen forteller til fisk.no, at laboratoriet ikke har fastslått at det er fiskefett.

Kan dere fastlå noe om opphavet for fettet?

- Nei, det kan være alt fra fett fra oljer til fett fra alger, som også avgir noe fett, sier Danielsen til fisk.no.

Danielsen forteller at fra steinen som Eurofins Norsk Matanalyse fikk tilsendt, fikk man skrapt av bare 2 gram steinbelegg, som man så skulle ekstrahere, og at det er så lite at det er vanskelig å si noe om innhold og mengder.

- 2 gram er veldig lite prøvemateriale. Det er vanskelig å fastslå noe når mengden av prøvemateriale er så liten, sier Danielsen til fisk.no.

- Krampetrekning

Utsagnet om at fettet kan komme fra alger, synes å samsvare med rapporten fra Rådgivende Biologer AS, hvor det heter at «det var også en del alger fra sjøen som var klistret inn i stoffet». Rådgivende Biologer ble engasjert av Sjøtroll Havbruk.

Adm.dir Hans J. Runshaug, i Sjøtroll Havbruk, konstaterer at saken som startet med at Kurt Oddekalv anmeldte selskapet for utslipp av store mengder fiskeensilasje med maursyre og «akutt forurensning», nå koker ned til naturlig forekomst av en svært liten mengde fett.

- Dette bekrefter at Oddekalv farer med løgn, sier Runshaug til fisk.no.

- Vi forholder oss til at det er en naturlig forekomst av fett, som blant annet skyldes alger, i samsvar med det som stod i rapporten, sier Runshaug.

Han påpeker også at Sjøtroll har kontrollert selskapets ensilasjetanker.

- Det er ikke noe som tyder på at det har vært lekkasje fra våre ståltanker, sier Runshaug.

Runshaug lar seg så absolutt ikke overbevise av at Oddekalv og Miljøvernforbundet, tar analyseresultatet fra Eurofins til inntekt for seg og de harde beskyldningene som forbundet har fremsatt mot Sjøtroll Havbruk.

- Vi ser på det som en krampetrekning fra Oddekalv, sier Runshaug til fisk.no.

«Akutt forurensning» var furupollen

Analyser som Rådgivende Biologer AS i juni utførte på oppdrag for Sjøtroll Havbruk AS, viser at stoffet som fløt i vannflaten, i all hovedsak var furupollen (Pinus sylvestris).

«Dette er naturlig forekommende pollen og ikke ulovlige utslipp fra fiskeanlegget», står det i et brev fra firmaet.

«Det var også en del alger fra sjøen som var klistret inn i stoffet, men dette er heller ikke unaturlig på denne tiden av året da fjorder og kystvannet stedvis farges turkis av slike algeoppblomstringer», skrev Dr. philos og daglig leder Geir Helge Johnsen i Rådgivende Biologer AS.

Administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk AS, Hans J. Runshaug, sa at de hele tiden var sikre på at det var pollen.

- Det er likevel kjekt å få bekreftet av uavhengig ekspertise. Kurt Oddekalv er en useriøs miljøverner. Det er synd for miljøet slik han opptrer, uttalte Runshaug til bt.no.

- Bedriftens omdømme blir angrepet på en usaklig og løgnaktig måte. Oddekalv sverter en bedrift mot bedre vitende. Før han slenger ut så alvorlige anklager, burde han i det minste tatt med seg et lite prøveglass av «giften», sa Runshaug.

Les også: «Giftutslipp» var pollen 22.06.2010

Les mer
Last ned denne filen (analyse-2010-06-30.pdf)Analyserapport61 kB