- Ta turen innom eit oppdrettsanlegg

Fiskeoppdrettsmerdar. Foto: Havforskingsinstituttet

Veit du ikkje heilt kva du skal tru om fiskeoppdrett? Dersom du vil bruke litt tid på å finne ut meir om oppdrett har vi eit ferietips.

Oppmodinga kjem frå Fiskeridirektoratet, som har sett opp ei oversikt over visningsanlegg innan oppdrett av laks og aure.

I nokre kystfylke kan du vitje spesielle oppdrettsanlegg, også kalla visingsanlegg. Dette er oppdrettsanlegg i full skala som er opne for publikum. Dei fleste anlegga har i tillegg tilrettelagt utstilling og fleire har tilbod om servering av mat.

Her finn du kontaktinformasjon for visingsanlegga som er i drift:

Hordaland

Hardanger Akvasenter

Steinstø kai
5612 Steinstø (ved Fyksesundet)

Telefon: 56 55 55 40
www.akvasenter.no

Opningstider: 1100-1700 på alle vekedagar unnateke måndag, frå og med juni til og med august.

Øygarden Visningssenter

Telefon: 56 38 50 50
www.salmoncenter.no

Opningstider: 1100-1600 måndag–fredag frå mai til og med august.

Båt frå Kystmuseet i Ovågen, 5337 Øygarden kl 13 og 14.

Skjærgårdsfisk Visningssenter

Marøy
5397 Bøvågen

Telefon: 911 03 155

Ope frå mai til september.
Ta kontakt med Arthur Marøy for nærare avtale.

Sogn og Fjordane

Firda Eiendom/Forundringsflåten

Skjerjehamn
5977 Ånneland

Telefon: 57 78 40 40 eller 954 22 033

Omsyning klokka 11, 13 og 16.

Steinvik Fiskefarm Visningssenter

6940 Eikefjord

Telefon: 57 75 25 90

Ta kontakt med Alex Vassbotten for omvising.

Nord-Trøndelag

Bjørøya Fiskeoppdrett/Namdal Akvasenter

Løvøya
7770 Flatanger

Telefon: 74 22 19 98/913 54 468
www.bjoroya.no/akvasenter

Ope klokka 9-14 i juli og august. Båt til anlegget klokka 14.

Nordland

Norsk havbrukssenter

Toft
8900 Brønnøy
Telefon: 75 00 69 50
www.havbrukssenter.no

Ope klokka 08-16 mai-september, omvising klokka 11,13 og 15.

Har også anlegg i Bindalen, ta kontakt for omvising dit.

Lofotakvariet

Storvågan
8310 Kabelvåg

Telefon: 76 07 86 65
www.lofotakvariet.no

Ope klokka 10-18 alle dagar juni-august.

Les også: Vil skape forundring 03.07.2010
Les også: Opna visningssenter for akvakultur 18.12.2009