- Ta turen innom eit oppdrettsanlegg

Del saken

Illustrasjonsfoto: Fiskeoppdrettsmerdar. Foto: Havforskingsinstituttet
Arkivbilete av små merdar. Foto: Havforskingsinstituttet

Veit du ikkje heilt kva du skal tru om fiskeoppdrett? Dersom du vil bruke litt tid på å finne ut meir om oppdrett har vi eit ferietips.

Oppmodinga kjem frå Fiskeridirektoratet, som har sett opp ei oversikt over visningsanlegg innan oppdrett av laks og aure.

I nokre kystfylke kan du vitje spesielle oppdrettsanlegg, også kalla visingsanlegg. Dette er oppdrettsanlegg i full skala som er opne for publikum. Dei fleste anlegga har i tillegg tilrettelagt utstilling og fleire har tilbod om servering av mat.Her finn du kontaktinformasjon for visingsanlegga som er i drift:

Hordaland 

Hardanger Akvasenter
Steinstø kai
5612 Steinstø (ved Fyksesundet)

Telefon: 56 55 55 40
www.akvasenter.no 

Opningstider: 1100-1700 på alle vekedagar unnateke måndag, frå og med juni til og med august. 

Øygarden Visningssenter

Telefon: 56 38 50 50
www.salmoncenter.no 

Opningstider: 1100-1600 måndag–fredag frå mai til og med august.
Båt frå Kystmuseet i Ovågen, 5337 Øygarden kl 13 og 14.  

Skjærgårdsfisk Visningssenter
Marøy
5397 Bøvågen

Telefon: 911 03 155

Ope frå mai til september.
Ta kontakt med Arthur Marøy for nærare avtale. 

Sogn og Fjordane 

Firda Eiendom/Forundringsflåten
Skjerjehamn
5977 Ånneland

Telefon: 57 78 40 40 eller 954 22 033

Omsyning klokka 11, 13 og 16. 

Steinvik Fiskefarm Visningssenter
6940 Eikefjord

Telefon: 57 75 25 90

Ta kontakt med Alex Vassbotten for omvising.  

Nord-Trøndelag 

Bjørøya Fiskeoppdrett/Namdal Akvasenter
Løvøya
7770 Flatanger

Telefon: 74 22 19 98/913 54 468
www.bjoroya.no/akvasenter

Ope klokka 9-14 i juli og august. Båt til anlegget klokka 14. 

Nordland 

Norsk havbrukssenter
Toft
8900 Brønnøy
Telefon: 75 00 69 50
www.havbrukssenter.no 

Ope klokka 08-16 mai-september, omvising klokka 11,13 og 15.
Har også anlegg i Bindalen, ta kontakt for omvising dit. 

Lofotakvariet
Storvågan
8310 Kabelvåg

Telefon: 76 07 86 65
www.lofotakvariet.no 

Ope klokka 10-18 alle dagar juni-august. 

Les også: Vil skape forundring 03.07.2010
Les også: Opna visningssenter for akvakultur 18.12.2009