Anbefaler 85° C. for biprodukter

Mattilsynet anbefaler at uensilerte fiskebiprodukter varmes opp til 85° Celsius for å inaktivere IPN-viruset.

Mattilsynet anser oppvarming til over 85 grader Celsius i mer enn 25 minutter som tilstrekkelig for bearbeiding av ferske, ikke-ensilerte fiskebiprodukter av slakting fra klinisk frisk laks og annen fisk fra oppdrett (kun kategori 3 materiale).

Anbefalingen er basert på tidligere kunnskapsstøtte fra Vitenskapskommitèen (VKM) for ensilert materiale, og gjelder inntil ny kunnskap om inaktivering og dokumentasjon av relevante fiskepatogener foreligger, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

IPN-viruset inaktiveres

Anbefalingen er basert på dokumentasjon som viser at ved prosessering ved temperatur over 85 grader Celsius i mer enn 25 minutter vil IPN-viruset, som er det mest resistente fiskepatogen vi kjenner i dag være inaktivert. Virksomheten har ansvar for å dokumentere sine bearbeidingsmetoder i sitt egenkontrollsystem, påpeker Mattilsynet.

Distriktskontoret har ansvaret for godkjenning av metode 7 og fatter eget vedtak om dette. Distrikts- og regionkontor kan bare tillate bruk av bearbeidingsmetoder som er anbefalt av hovedkontoret. Det forutsettes at DK vurderer produksjonen som trygg, og at prosess og temperatur er tilstrekkelig til å inaktivere smittsomme fiskepatogener.

Bearbeiding til mel og olje

Anbefalingen gjelder bearbeiding til mel og olje etter metode 7, eller fiskemelsmetoden, som en del av virksomhetsgodkjenningen.

I forbindelse med koordinert tilsyn oppdrettsfisk til oppdrettsfisk har det vært fokusert på trygge metoder for prosessering av fiskemel og olje med biprodukter fra oppdrettsnæringen som råstoff. Biproduktforordningen skiller ikke spesielt på råstoff fra vill- og oppdrettet fisk. Mattilsynet ønsker likevel å sikre at prosessering av kategori 3, biprodukter fra frisk oppdrettsfisk som er slaktet til humant konsum, ikke skal innebære risiko for smitte ved bruk som fôrmiddel i fôr til annen oppdrettsfisk.

Kan bli endret

Mattilsynet understreker at denne anbefalingen kan bli endret dersom ny kunnskap om fiskepatogener og inaktivering av disse tilsier dette.

Det arbeides fra Mattilsynets side med en ny bestilling til VKM, som går på spørsmål knyttet til inaktivering og prosesseringsmetoder. Dette arbeidet skjer i samarbeid mellom tilsynsavdelingen og regelverksavdelingen, og målet er å få inn i regelverket kriterier for trygg produksjon av fiskemel og olje fra oppdrettsnæringen.

Les også:
– Biogass av død fisk kan lønne seg 07.07.2010
Risikovurderte ensileringsmetoder 25.03.2010
– Lakseolje kan med fordel brukes i fôret 25.01.2010