Karsprekk på landbasert anlegg

Del saken

Bildet viser karsprekken som oppstod ved settefiskanlegget i Finnmark i juli 2009. (Foto: oppdretter/ Fiskeridirektoratet).
Bildet viser karet etter hendelsen, med store mengder død yngel liggende i bunnen av karet. Elementer var revet i stykker, skjøter var revet fra hverandre og vegger var brettet ut og revet opp fra betongstøtten på utsiden. Deler av bildet er retusjert for å anonymisere en ansatt. (Foto: oppdretter/ Fiskeridirektoratet).

Bortimot 300 tonn vann og store mengder yngel fosset ut da et glassfiberkar formelig «eksploderte» på et settefiskanlegg. 

Skaden skjedde ved et settefiskanlegg i Finnmark, forteller seniorrådgiver Ingve Karlsen ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet til fish.no.

- Episoden skjedde så langt tilbake som den 30. juli 2009. Den ble imidlertid ikke kjent for Fiskeridirektoratet før i desember 2009, forteller Karlsen til fish.no.

Etter at skaden ble kjent for Fiskeridirektoratet, har direktoratet i samarbeid med oppdrettsselskapet, oppsummert erfaringer knyttet til den uforutsette hendelsen. Hensikten er at andre oppdrettsvirksomheter og utstyrsleverandører skal kunne vurdere risiko og sette inn tilstrekkelige tiltak for å unngå at tilsvarende hendelser oppstår igjen.

Det arbeides for tiden med en ny Norsk Standard for landbaserte anlegg for oppdrett av laks og ørret med videre, som blant annet skal bidra til at de landbaserte anleggene blir mer rømmingssikre.

Les også: Rømming fra landbasert anlegg 22.07.2010
Les også: Standardisering av landbaserte oppdrett 21.06.2010

Yngel flommet ut og døde

Karet som sprakk stod montert i en stålhall med ringmur av betong. Så mye som 213 000 yngel ble skyllet ut over gulvet i hallen og lagt tørr.

- Levende fisk skal ikke ha unnsluppet anlegget som følge av denne skaden, forteller Karlsen til fish.no.

Hallen hvor karet stod montert, hadde tilstrekkelig areal og volum innenfor ringmuren til å ta i mot de 300 kubikkmeterne med vann som karet inneholdt. Silen i karet ble ikke skadet og med det unngikk man at fisk gikk i avløpet sammen med vannet.

Det synes som at vannet gikk i en bølge langs ytterveggen rundt halve hallen før det roet seg og sank ned i bakken mellom karene. Ca 213 000 yngel med snittvekt 25 gram ble spredt utover i hele hallen, og etter hvert som vannet forsvant i grunnen ble yngelen liggende tørr, skriver Fiskeridirektoratet i en rapport etter hendelsen.

Opplevdes som en eksplosjon

En ansatt var i en annen bygning da skaden oppsto. Han hørte bråk og buldring fra yngelavdelingen og etter kort tid ble flere alarmer utløst. Den ansatte betegnet hendelsen som om karet eksploderte.

Ved brudd på sirkulært glassfiberarmert kar kan skadeforløpet utarte seg som en kombinasjon av eksplosjon og implosjon. Kar i glassfiber er beregnet for jevnt vanntrykk i tank og tankens runde form holder karet sammen. Brytes ringen i karet kollapser tanken. Ved bruddstedet vil bruddflatene bli trykket ut av vanntrykket, omkringliggende flater kan bli sugd inn av dragsuget fra vannet før det til slutt blir trykket ut av vannbølgen, heter det i rapporten.

- Svakhet i sammenføyninger og slitasje

Skadene på karet var omfattende og det nøyaktige bruddstedet var vanskelig å fastslå. Ut fra registreringer på stedet så synes bruddstedet å være på den nedre del av karet. Skadene som ble påført festeanordningene til karet var forskjellige på ulike steder. Mot betongplate var bolter på skjøteflens gjennomlokket, andre steder var det kantbrudd på flens. Det ble ikke funnet steder hvor ekspansjonsbolt var kommet inn gjennom vegg.

Kantbrudd kan indikere at karet ble presset inn i nedre del/overgang mot betongring. Det er også indikasjoner som tyder på at karet ble løftet vertikalt. Generelt har betongringen rotert om armering, men i ett begrenset område var armeringen trykket ut av bunnplaten (kantbrudd). Karets plassering gjør at det ikke kan utsettes for skade ved utvendig mekanisk påkjenning etc., opplyser Fiskeridirektoratet.

En sannsynlig årsak til skaden kan være belastning på tanken over tid i kombinasjon med svakheter i sammenføyninger, oppsummerer Fiskeridirektoratet.

Etter skaden har oppdretteren i samråd med utstyrsleverandør og ekstern rådgiver valgt følgende utbedrende tiltak:
• Støping av fast gulv i hele hallen, mellom karene.
• Større skruer og skiver på alle skjøter i samtlige kar.
• Forsterking av laminering på alle skjøter på samtlige kar.

Beskrivelse av skadeomfang
• 11 m kar med høyde 3,5 + 0,5 er ødelagt.
• Ca. 213.000 yngel ble skyllet ut over gulvet i hallen og lagt tørr.
• Deler av gangbane i aluminium mellom kar er skadet.
• Platekledning på bygning ved kar er bulket og må skiftes.
• Store mengder vann har medført utvasking av grus/sand mellom karene.
• Vann har vært ca 1,5 meter opp på nærmeste vegg. Deretter avtagende høyde med avstand fra bruddsted.

Beskrivelse av karet
• Karet som sprakk var montert i en stålhall med en ringmur av betong (høyde på 0,5 meter over bakkenivå).
• Karet ble montert i en påbyggingsperiode rundt 2001/2002.
• Karet var laget av glassfiberarmert polyester, GUP.
• Diameter 11 og høyde 3,5 meter (vanndybde på vel 3 meter).
• Karet hadde påmontert et toppring på 0,5 meter.
• Vannvolumet var på 300 kubikkmeter per kar.
• Videre var karet montert på en plate av betong.
• I mindre deler av hallen var det betongdekke, ellers sand/grus.
• Karet var montert i 2 rekker a 4 - kar.
• Mellom karene var det fiskerenner/avløpsrenner i betong.
• Over renner/avløp var det gangbaner i aluminium.
• Karet var sammensatt av elementer med høyde 2,0 meter og 1,5 meter.
• Nederste element var festet til betongplate med ekspansjonsbolter.
• Bolter var montert i forboret hull.
• Avstanden mellom boltene var ca. 40 centimeter.
• Horisontale og vertikale skjøter på element hadde utvendige flenser.
• Elementene var boltet sammen i flensene.
• Over skjøt innvendig i kar var det påført laminering av glassfiber.
• Rundt bunnelementene på kar var det bygget betongring som var armert til bunnplate med vertikal armering.
• Avstanden mellom armeringen var ca. 50 centimeter. Høyde på betongringen var ca. 20 centimeter.