– Bedre forsvar mot IPN

Forskningsresultater tyder på at et nytt fiskefôr fra BioMar, kan redusere dødeligheten av IPN.

Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) er en meget tapsbringende virussykdom i lakseoppdrett og koster næringen flere hundre millioner kroner i året. Smolt ser ut til å være spesielt sårbare.

Focus Viral

Nye forskningsresultater fra BioMar, tyder på at IPN-dødeligheten hos smolt kan reduseres betydelig gjennom å tilby fisken et fôr med en optimalisert fettsyreprofil i ferskvannsfasen, skriver fiskefôrprodusenten BioMar AS i en pressemelding.

Arakidonsyre (ARA) er en nødvendig fettsyre og fungerer blant annet som forløper til viktige signalstoffer i fiskens sykdomsforsvar. Fôring med forhøyet nivå av ARA gjennom smoltifiseringen ga i forsøk 46 prosent bedre overlevelse etter IPN-smitte hos IPN-vaksinert smolt.

Arakidonsyrenivået er relativt høyt i naturlige byttedyr til vill laksesmolt i ferskvann, noe som sannsynligvis gir villfisken et bedre utgangspunkt for en vellykket smoltifisering. Denne kunnskapen har BioMar benyttet i utviklingen av Focus Viral, heter det i meldingen.