0-åringene er forsinket

Mye av årets 0-åringer ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer i settefiskanleggene flere steder langs kysten.

Det kan få konsekvenser også for matfiskoppdretterne.

Hvor hardt settefiskprodusentene er rammet varierer både geografisk og ut fra hvilken kapasitet anleggene har for oppvarming av vann. Tendensen er imidlertid klar langs hele kysten, og det er grunn til å tro at mye planlagt 0-åring vil måtte gå ut som 1-åring til neste år, skriver Europharma i et nyhetsbrev.

Faren er derfor til stede for at oppdretterne ser seg nødt til å sette ut fisk som er for liten, for sent på året, med de risikomomentene dette medfører. For enkelte produsenter av settefisk vil det kunne bli et problem, at for mye fisk må være igjen i anleggene utover høsten, konstaterer Europharma.

Les også: Markant svikt i vaksinesalget 06.08.2010

Noe forsinket hos Lerøy Hydrotech

Settefiskkoordinator Mike Smith hos Lerøy Hydrotech forteller om noen forsinkelser i forhold til produksjonsplanen, men ikke mye.

– Det meste er i rute, men ikke alt. Vi har ei gruppe som etter planen skulle ut i begynnelsen av september, men den blir nok 1–2 uker forsinket. Så for oss har nok de kalde temperaturene først og fremst medført større strømkostnader. De med mer begrensede kapasitet for oppvarming av vann kan nok ha mer forsinkelser enn det vi har, sier han.

Mike Smith var i forrige uke ute på Lerøy Midnor sitt anlegg i Lensvik, for å se over selskapets første utsett av 0-åring i år.

Lavere vekst på noe av fisken hos Sjøtroll 

Hos Sjøtroll Havbruk rapporterer settefiskkoordinator Svein Nøttveit om lavere vekst på noe av fisken, som følge av temperaturen i vannet, opplyser Europharma i nyhetsbrevet. Vintertemperaturen som sådan gjorde imidlertid ikke det store utslaget ettersom vannet ble varmet opp til ønsket nivå. Ved anleggene hvor Sjøtroll vanligvis kjører styrt lavere sommertemperatur, har fisken også hatt noenlunde normale temperaturforhold, mens veksten har vært noe lavere enn normalt på anleggene der man vanligvis utnytter høye sommertemperaturer, noe som vil gi seg utslag i mindre størrelse på 0-åringen og 1-åringen i 2011.

Nøttveit understreker at det ikke dreier seg om dramatiske forskjeller i forhold til normal drift.

Unngår mørkestimuli og veksttap med SuperSmolt®

Temperaturforholdene er trolig medvirkende årsak til at flere settefiskanlegg har satset på SuperSmolt som smoltifiseringsmetode i år. Dermed unngås veksttapet som ellers følger av mørkestimuli, fisken får vokse normalt og kan leveres tidligere til utsett.

Les også: - SuperSmolt hindrer tilveksttap 05.08.2010

SuperSmolt er en ny måte å smoltifisere laks på. Metoden er basert på stimulering av kalsiumreseptorene i fisken, ved hjelp av ioner og aminosyrer som gis i driftsvann og fôr. Teknologien, som er utviklet av amerikanske MariCal og representert i Norge av Europharma sitt søsterselskap ACD Pharmaceuticals, gir en raskere smoltifisering, hvor bruken av mørkestimuli blir overflødig og fisken får utnyttet sitt optimale vekstpotensial. Tidspunktet for utsetting kan i mange tilfeller framskyndes med 3-4 uker.

Les mer om SuperSmolt hos ACD Pharmaceuticals: SuperSmolt overbeviser 

Lødingen Fisk har allerede benyttet SuperSmolt på 0-åringen i flere år. I år har dette vært ekstra viktig for å hente ut maksimal vekst, ettersom den kalde sommeren i Nordland har vært en stor utfordring.

– I april - mai hadde vi et godt forsprang i forhold til fjoråret, men det ble fort spist opp. Den normale
temperaturøkningen har latt vente på seg. Vi ligger nå på 10-11 grader, mens vi de siste årene stort sett har hatt 13-14 grader omtrent hele sommeren. Nå finsorterer vi fisken for vaksineringen som starter på onsdag, slik at vi skal kunne levere mest mulig av det vi har lovet til riktig tid, sier Gunnar Ellingsen hos Lødingen Fisk til Europharma.

Ifølge Ellingsen medfører forsinkelsen at fisk ned i 30 gram vil bli vaksinert i år (mikrodose), mens man normalt har hatt en grense på 35 gram for vaksinering.

Sande settefisk benyttet SuperSmolt for første gang i fjor, og gjør det samme på hele 0-åringsproduksjonen
i år. Det er trolig et av relativt få norske settefiskanlegg som kan melde om produksjon helt uten forsinkelser i år.

– Ja, bank i bordet. Alt ser bra ut, så vi er veldig fornøyde. Vi la inn veldig tidlig i år, og begynte startfôringen 5. desember. Det har vært lite snø i fjellene her, så elvevannet har også hatt grei temperatur, sier Tom Wilky hos Sande settefisk.

– I fjor leverte vi supersmolt på 120 gram 20. september, og det var veldig fin fisk. I år blir første levering 4. september med smolt på 80-90 gram, sier han.

Men for mange andre anlegg ser det langt verre ut, og en rekke matfiskprodusenter vil måtte sette ut mindre fisk enn vanlig, senere enn vanlig – om de i det hele tatt får 0-åringen de har bestilt, skriver Europharma i nyhetsbrevet.