- SuperSmolt hindrer tilveksttap

Smoltifisering med SuperSmolt-metoden bidrar til å hindre veksttap.

Det skriver Europharma i et nyhetsbrev. Europharma er søsterselskap til ADC Pharmaceuticals, som representerer rettighetshaver til SuperSmolt-metoden i Norge.

Kalde temperaturer har ført til redusert tilvekst på fisken, og tilveksttapet økes ytterligere når fisken settes på mørkestimuli, forteller Europharma i nyhetsbrevet.

Ved bruk av SuperSmolt-metoden slipper oppdretteren å benytte mørkestimuli for å oppnå smoltifisering. Dermed kan fisken vokse som normalt, og den oppnår betydelig større vekt enn fisk som har gått på lysstyring. Tilveksttapet ved mørkestimuli estimeres til minimum 20 prosent.

Eksempel (Ved 12 °C, etter Skrettings tilveksttabell):

Startvekt  Vekt etter mørkestimuli   Vekt uten mørkestimuli 
12 gram 33 gram 42 gram
15 gram 40 gram 53 gram
18 gram 56 gram 69 gram

Også fisk som allerede er under mørkestimuli, kan dra nytte av å settes på SuperSmolt-programmet. Avhengig av temperatur og helsestatus tar det fra 3-6 uker fra oppstart av programmet til fisken er klar for utsett. Metoden er i tillegg en verdifull forsikring mot desmoltifisering. Så lenge en fisk går på SuperSmolt-programmet kan den holdes i smoltvinduet i svært lang tid, heter det i nyhetsbrevet fra Europharma.

De spesielle temperaturforholdene har medført en økning i interessen for SuperSmolt, og flere settefiskoppdrettere bruker metoden for første gang i år, melder Europharma.

Les også: 0-åringene er forsinket 05.08.2010

SuperSmolt®
SuperSmolt er en ny måte å smoltifisere laks på. Metoden er basert på stimulering av kalsiumreseptorene i fisken, ved hjelp av ioner og aminosyrer som gis i driftsvann og fôr. Teknologien, som er utviklet av amerikanske MariCal og representert i Norge av Europharma sitt søsterselskap ACD Pharmaceuticals, gir en raskere smoltifisering, hvor bruken av mørkestimuli blir overflødig og fisken får utnyttet sitt optimale vekstpotensial. Tidspunktet for utsetting kan i mange tilfeller framskyndes med 3-4 uker.

Les mer om SuperSmolt hos ACD Pharmaceuticals: SuperSmolt overbeviser