Bedret inntjeningen i Grieg Seafood

Selskapet leverer likevel både lavere driftsresultat og lavere resultat før skatt i 2. kvartal 2010, enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Grieg Seafood ASA oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt  på 189,4 millioner kroner, mot 271,6 millioner kroner i andre kvartal 2009. EBIT (driftsresultatet) etter verdijustering av biomasse, falt til 172,4 millioner kroner i andre kvartal 2010, fra 279,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Det fremgår av en børsmelding fra selskapet i dag.

Forbedret resultatet før biomassejusteringer

Selskapet fremhever imidlertid at resultatet før biomassejusteringer, ble vesentlig bedre i 2. kvartal 2010 enn i 2. kvartal i fjor.

- Den sterke trenden fra 1. kvartal 2010 fortsatte i 2. kvartal. Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 172,4 MNOK i 2. kvartal 2010, sammenlignet med 74,3 MNOK i samme periode i 2009. Laksemarkedet er fortsatt preget av god etterspørsel og nedgang i det globale tilbudet av laks, skriver selskapet i meldingen.

- Historisk høy inntjening

Samtlige regioner har historisk høy inntjening per kg i 2. kvartal 2010. Resultatet i Canada ble som ventet styrket i 2. kvartal etter omleggingen av ett produksjonsområde som medførte forbigående svekket driftsresultat i 1. kvartal 2010. I tillegg til gode markedspriser, har fortsatt god utvikling i produksjonskostnadene og den biologiske situasjonen bidratt til det bedrede resultatet, heter det i meldingen.

Fastpriskontrakter, salg av stillehavslaks, samt nedskrivninger og avsetninger relatert til PD i Rogaland, har hatt en negativ effekt på resultatet i kvartalet.

Konsernets driftsresultat ble 12,59 NOK/kg (5,73 NOK/kg). Rogaland fikk et driftsresultat på 13,22 NOK/kg (7,99 NOK/kg), mens Finnmark fikk et driftsresultat på 11,72 NOK/kg (9,59 NOK/kg). Driftsresultatet på Shetland økte også kraftig og ble 14,24 NOK/kg (-1,68 NOK/kg), mens i Canada økte resultatet til 14,37 NOK/kg (5,15 NOK/kg).

I første halvår økte driftsresultatet før biomassejusteringer fra 85,4 MNOK i 2009 til 287,8 MNOK i 2010.

Konsernets totale slaktevolum økte i 2. kvartal med i overkant av 5 prosent til 13 696 tonn, mens det for hele første halvår økte med 43 prosent til 31 776 tonn.

Resultat før skatt for første halvår 2010 ble 546,7 MNOK mot 442,6 MNOK i 2009.

Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2. kvartal 2010 på 45,3prosent (38,8 prosent). Kontantstrøm fra drift var 245,3 MNOK i 2. kvartal 2010, mot 62,2  MNOK i samme periode i 2009. Netto rentebærende gjeld var 1 075,0 MNOK ved utgangen av 2. kvartal 2010, mot 1 377,0 MNOK på samme tidspunkt i fjor.

Nytt salgsselskap sammen med Bremnes Seashore

Grieg Seafood og Bremnes Seashore har besluttet å etablere et nytt felleseid salgsselskap for virksomheten i Norge. Opprettelsen av det nye salgsselskapet er et ledd i Grieg Seafoods salgs- og markedsstrategi.

Gjennom samarbeidet med Bremnes Seashore, vil selskapet styrkes både gjennom et høyere salgsvolum og et mer komplementært produktspekter innen foredlede produkter, fremholdes det i meldingen. Grieg Seafood vil eie 60 prosent av salgsselskapet.

Forventer stram tilbudsside

Det sterke laksemarkedet fortsatte i 2. kvartal 2010. Nedgangen i leveransene fra Chile bidrar fortsatt til høye priser. Så langt i 3. kvartal har også prisene holdt seg historisk sterke.

Tilbudssiden ventes fortsatt å være stram, både i resten av 2010 og i 2011. Det forventes en gradvis økning av tilbudet fra Chile fra andre halvår 2011. Etterspørselen etter laks har totalt sett holdt seg godt til tross for økt prisnivå.

Grieg Seafood har sett en bedret produksjonskostnadsutvikling i de fleste produksjonsområdene. Det forventes at den bedrede driften vil bli opprettholdt, opplyser selskapet.

Økning i Pancreas disease

Økningen i antall PD-tilfeller i Sør-Norge er negativ, selv om det ikke forventes å ha alvorlig negativ lønnsomhetseffekt for Grieg Seafood. Situasjonen understreker imidlertid behovet for fortsatt høyt fokus på tiltak for å minimere omfanget av PD.

Grieg Seafood forventer et slaktevolum i 2010 på 67 000 tonn. Forventet slaktevolum i 2010 er redusert med totalt 1 000 tonn med bakgrunn i PD-situasjonen i Rogaland og noe lavere produksjon som følge av lavere sjøtemperaturer. Forskyvning av volumer mellom 2010 og 2011 kan for øvrig forekomme som en konsekvens av markedsvurderinger og optimalisering av henholdsvis produksjon og markedsbetingelsene, påpeker selskapet. 

- Styret i Grieg Seafood er tilfreds med utviklingen i selskapet, både når det gjelder markedsutvikling, lønnsomhet og den operasjonelle og biologiske utviklingen, heter det i meldingen.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
• Kvartalsrapport Q2 2010 - Grieg Seafood ASA (pdf)
• Presentasjon Q2 2010 - Grieg Seafood ASA (pdf)