BioMar fornyer fraktefartøyene

Tegning av nytt gassdrevet skip for frakt av fiskefôr. Foto: Nordnorsk Skipskonsult AS

Fiskefôrprodusenten BioMar starter en fornying av fartøyene, som frakter fiskefôr fra fabrikkene på Karmøy og Myre.

Ifølge en pressemelding fra BioMar AS, vil overgangen til gassdrevne fartøy, gjøre frakt av fiskefôr betydelig mer miljøvennlig. Overgang til gassdrift (LNG) vil dessuten medføre reduksjon i drivstoffkostnadene.

Med fornyingen økes også effektiviteten i logistikken ved at man går over til bulkhåndtering samtidig som laste- og lossekapasiteten økes vesentlig.

– Bærekraftig

Gassdrevne båter er godt nytt for miljøet og i tråd med BioMars bærekraftige linje. Fartøyet er utviklet gjennom et tett samarbeid mellom BioMar og Nordnorsk Skipskonsult AS (NSK). LNG baserte motorer har et svært lavt utslipp av NOx. I forhold til tradisjonelle dieselmotorer blir utslippene redusert med minst 90 prosent. Det samme blir utslippene av sot og svovel, mens CO2-utslippene reduseres med 25 prosent.

– BioMar først ute

BioMar er helt i forkant når de nå varsler en overgang til bruk av gassdrevne motorer i fôrfraktefartøy. Det første gassdrevne fartøyet vil være i drift allerede i 2012. Dette fartøyet er kontrahert av NSK Shipping AS, som også fra tidligere har et fartøy i drift i fast avtale med BioMar.