Friluftslivsprisen 2010 til NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tildeles Den norske friluftslivsprisen for 2010.

NJFF er landets nest største friluftslivsorganisasjon med mer enn 120 000 medlemmer fordelt på 544 lokallag over landet. Organisasjonen får prisen for sitt allsidige arbeid med et variert friluftsliv for alle aldre. Prisen blir delt ut under festivalen «Friluftsliv for alle» på Raufoss.

NJFF forvalter en årtusen gammel tradisjon med høsting av naturens overflod. Friluftslivsprisens jury mener at NJFF i stor grad har lykkes i å videreføre disse tradisjonene inn i et moderne rekreasjonsorientert friluftsliv. Den har også lagt vekt på at NJFF søker å favne hele folket, og alle befolkningsgrupper. Organisasjonen har i de senere år drevet et aktivt og målrettet og arbeid rettet mot barn, kvinner og minoritetsgrupper i aktiviteter som tidligere har vært mannsdominert.

Juryen vil fremheve NJFFs arbeid for å styrke miljøengasjementet og jaktetikken i egne rekker. Forbundet driver utstrakt holdningsarbeid og stimulerer til refleksjon omkring et høstingsorientert friluftsliv.

NJFF har også utmerket seg i kampen for den hardt pressede atlantiske villaksen, heter det i juryens begrunnelse. 

NJFF er en viktig aktør i norsk naturforvaltning og en pådriver for å få allmennheten ut i friluft. Forbundet har evnet å være noe mer enn en snever interesseorganisasjon, og bidratt til at folk verdsetter norsk natur og utvikler vilje til å ta vare på den.

Mer om Den norske friluftsprisen
Den Norske Friluftslivsprisen er en hedersbevisning og påskjønnelse til personer eller organisasjoner / sammenslutninger som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk friluftsliv.

En rekke kjente navn og markante personligheter innen norsk friluftsliv har vært på Raufoss under festivalen og mottatt den høythengende hedersbevisningen.

Alle er sterke profiler innenfor norsk friluftsliv – som bl.a. HM Dronning Sonja, Claus Helberg, Thorbjørn Berntsen og Hans Christian Alsvik.

I statuttene heter det blant annet:
«Kandidatenes arbeid må skje i pakt med anerkjente verneidealer som kan samles i begrepet «la naturen gå i arv». - Typiske innsatsområder kan være formidling av naturens budskap og stemninger til folk flst, praktiske og / eller samfunnsmessige (politisk) tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for vern av sårbar natur. Kandidatene kan ha sitt virkeområde i alle deler av norsk natur; - langs kysten, i skog og lavland og på fjellet».

Prisgivere er Helsedirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning, Friluftslivets Fellesorganisasjon og Friluftsliv for alle.