Samler internasjonal ekspertise på ILA

Veterinærinstituttet arrangerer sammen med OIE, et symposium om ILA.

Dagene 13. - 15. september 2010 arrangerer Veterinærinstituttet, i samarbeid med Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), et internasjonalt symposium om fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA). Symposiet samler eksperter fra hele verden, med mer enn 100 påmeldte deltagere fra blant annet Chile, USA, Canada og Skottland, melder Veterinærinstituttet.

- Syposiet gir en enestående mulighet til å oppdatere seg på denne viktige fiskesykdommen, hvor hovedfokus vil være forskningsstatus, kontrollstrategier og biosikkerhet, sier Brit Hjeltnes, avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Symposiet avholdes på Thon Hotel Opera i Oslo. Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og Kystdepartementet, vil åpne seminaret.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer, og internasjonalt referanselaboratorium for verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på sykdommen ILA.

Les også:
•  Prestisjetung tildeling fra OIE 26.07.2010
•  Fiskehelsemyndigheter skal evalueres 06.11.2009

Mer om ILA
Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom på fisk. ILA-viruset er beslektet med influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge er sjukdommen hittil bare påvist hos atlantisk laks.

ILA ble første gang påvist i Norge i 1984, og har i hovedsak vært assosiert med atlantisk laks i sjøvannsoppdrett. Siden 1984 er ILA påvist i over 460 oppdrettsanlegg i Norge. Antall utbrudd per år hadde en topp i 1990 med 80 utbrudd. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å bekjempe sykdommen. Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd pr år (variasjon 1-20 pr år).

Veterinærinstituttet er referanselaboratorium for verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på ILA . (Kilde: Veterinærinstituttet).