Forskrift om tidsfrister har trådt i kraft

Det er nå innført tidsfrister for behandlingen av akvakultursøknader.

- Dette vil bety kortere saksbehandlingstid i de fleste tilfeller, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Forskrift om samordning og tidsfrister for behandlingen av akvakultursøknader, som for eksempel søknader om oppdrett av laks, ørret og torsk med videre, trådte i kraft 1. september, og departementet har nå utarbeidet et informasjonshefte om tidsfristene.

Les også: Fastsatte forskrift om tidsfrister 18.05.2010

Forskriften legger opp til at samlet saksbehandlingstid, som hovedregel blir maksimalt 22 uker, det vil si om lag 5 måneder, i de tilfellene det leveres en komplett søknad, og der kommunen allerede har åpnet for oppdrett i sin arealplan.

Fra 1. januar i år fikk fylkekommunene en koordinerende rolle i akvakulturforvaltninga som følge av forvaltningsreformen. Det er viktig at fylkeskommunene får gode verktøy slik at de kan behandle oppdrettssøknader på en effektiv måte. 

- Saksbehandlingsfristene er derfor også et viktig tiltak for å sikre god gjennomføring av forvaltningsreformen, sier Berg-Hansen.