- Ble rammet av ILA-virus fra Norge

ILA-viruset som rammet chilensk oppdrettsnæring, kom fra Norge. Det hevder en ny chilensk forskningsrapport.

Det er forskere fra The Aquatic Biotechnology Center ved Universitetet i Santiago, Chile, som skal ha avdekket en sammenheng mellom ILA-viruset i Chile, og det samme viruset i Norge, skriver Fish Info & Services (FIS).

Funnene som nok en gang kobler Norge til utbredelsen av infeksiøs laksenemi på laks i oppdrett i Chile, kom fram ved at de chilenske forskerne sammenliknet genomer (arvemateriale) fra infisert fisk i Chile, med informasjon fra infiserte prøver i Norge.

Studien er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Virology Magazine.

- Det var logisk at sykdommen kom med sin egen vert, som er den atlantiske laksen, sier forskeren Marcelo Cortes San Martin til avisen El Mercurio.

Forskerne mener det er grunn til å tro, at viruset via rogn importert fra Norge.

- Styrker tidligere funn

Are Nylund, professor ved Universitetet i Bergen, høstet storm da han i 2008 var med å offentliggjøre en liknende studie.  

- Studien vår viste at ILA-viruset fra Chile var svært nært beslektet med det norske ILA-viruset, så nært at det forholdsvis nylig måtte ha blitt transportert fra Norge til Chile. Etter introduksjonen i Chile, hadde det så spredt seg videre i Chile, sier Nylund til Dagbladet.

Han sier at nyere funn fra virusutbrudd i Norge, indikerer at viruset ble transportert til Chile tidligere enn antatt, antakelig en gang etter år 2000.  

- Alle forskere har akseptert sammenhengen mellom Norge og Chile. Man er ingen seriøs forsker, om man tolker det annerledes, mener Nylund.  

- Ikke sikkert

Administrerende direktør Odd Magne Rødseth i Aqua Gen AS, et av de norske selskapene som har eksportert rogn til Chile, forteller til avisen at det er to typer virus i Chile, den amerikanske typen som ikke har forårsaket problemer, og en europeisk type som har medført sykdom og dødelighet. Han mener det er usikkert hvor ILA-sykdommen  i Chile har sin opprinnelse.

- Basert på hvilke virus denne likner mest på, kan man nok si at ILA-viruset trolig har sin opprinnelse i Norge. Men det er umulig å være kategorisk. Viruset kan også komme fra andre europeiske land, sier Rødseth til Dagbladet. 

Han mener det er lite sannsynlig at smitten kom med rogn.

- Det er allmenn enighet i forskningsmiljøene om at rogn som smittevei er lite sannsynlig. Det var nylig en stor fagkongress, der flere av verdens fremste forskere på feltet, fastslo nettopp at ingenting til nå tilsier at ILA spres ved hjelp av rogn, sier Rødseth til avisen.

Frykter Pancreas disease (PD)

Chile har fra høsten 2008 vært mer eller mindre stengt for rognimport fra Norge, og etter dialog med Verdens handelsorganisasjon (WTO), skal Chile nå i praksis ha oppnådd å stenge Chile for all rognimport. 

- Chile er stengt for import fra Europa nå. Grunnen er frykt for spredning av et annet virus, nemlig PD-viruset. Dette viruset finnes i Europa, men ikke i Chile, sier Rødseth. 

Relaterte artikler:
•  Samler internasjonal ekspertise på ILA 06.09.2010
•  Åpner for vaksinering mot ILA i Norge 19.04.2010
•  ILA-vaksine fra Pharmaq godkjent i Chile 19.04.2010
•  - Et skjebneår for chilensk oppdrett 12.02.2010
•  Hvordan gjenreise laksenæringen i Chile? 14.01.2010