Gjenfangst på 8 av 75.000 torsk

BODØ: Fiskeridirektoratet har nå utarbeidet rapport etter at det i mai i år rømte torsk fra Codfarmers sitt anlegg ved Straumøya.

Så mange som 75.000 torsk rømte fra en merd ved Sjetnes på Straumøya i begynnelsen av mai, skriver an.no, med referanse til en rapport fra Fiskeridirektoratet. Oppdrettstorsken hadde en snittvekt på 1,5 kilo.

Codfarmers ASA forsøkte gjenfangst av torsken, men rappoprten slår fast at to uker etter rømningen, hadde selskapet kun klart å fange inn åtte torsk.

- Det er ikke mye vi har klart å fange. Fisken forsvant momentant fra anlegget. Vi forsøkte med garn og ruser, sier produksjonsdirektør Tore Lauksand.

Det var under et rutinedykk at det ble oppdaget en flenge i noten, på 11 meters dyp.

- Det virker som om en skarp gjenstand har forårsaket flengen, men noe god forklaring på hvordan det har skjedd, har vi ikke, sier Lauksand.

Fiskeridirektoratet sier i rapporten at ting tyder på at en skarp gjenstand har forårsaket hullet i noten. Rapporten dokumenterer også flere hendelser hvor fiskeredskaper var forsøkt brukt i merdene, av personer uten tilknytning til anlegget. Fiskeridirektoratet setter ikke hullet i forbindelse med gnag fra lodd eller andre hendelser forårsaket av drift.

- Mye oppdrettstorsk i Saltstraumen

I slutten av mai hevdet Ole Martin Henriksen at det sydet av oppdrettstorsk i Saltstraumen, og i løpet av sommeren hevdet flere fiskere at det var mye oppdrettstorsk der. Lauksand avviser ikke at torsken kan ha kommet fra Codfarmers.

- Jeg kan ikke se bort fra det, sier Lauksand til avisen.