Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 29 2009 var eksportprisen for fersk laks 38,36 kroner per kilo, ein oppgang på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 29 enda på 9 538 tonn, ein oppgang på 3,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 215 tonn, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

I veke 29 blei det eksportert 396 tonn frosen laks og prisen var 37,06 kroner per kilo.

Veke

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg

29

9 538

38,36

396

37,06

28

9 215

36,65

431

36,49

27

10 580

36,10

499

37,24

26

10 779

35,73

427

34,49

25

11 039

36,76

458

35,24

24

10 301

35,03

604

35,36

23

9 428

33,15

446

35,91

22

11 275

35,55

506

35,87

21

10 244

37,34

332

33,08

20

10 061

34,16

427

33,39