Til konferanse om bærekraftig oppdrett

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøkjer Rogaland 27. – 28. september.

Statsråden skal mellom anna delta på ope møte i Sandnes 27. september om berekraftig oppdrett og samarbeid for arbeid i sjømatnæringa, og på ein konferanse i Egersund 28. september med tema «Verdiskaping på havet – kva skjer det neste tiåret».

Program:

Måndag 27. september:

Kl 16.00 Statsråden besøkjer Risavika Havn

Kl 18.00 Ope møte i Sandnes om ei berekraftig oppdrettsnæring og samarbeid for arbeid i sjømatnæringa. Statsråden vil innleie om regjeringas arbeid og utfordringar når det gjeld sjømatnæringa og oppdrett. Møtet blir i Sandnes på Kino-Kino (den gamle kinoen i Sandnes). Arrangementet er i regi av Rogaland Arbeiderparti.

Tysdag 28. september

Kl 08.00 Statsråden besøkjer sjømatbedrifta Egersund Aqua AS

Kl 09.00 Statsråden plantar tre i statsrådskogen i Egersund

Kl 10.00 Statsråden deltek på konferansen: Verdiskaping på havet – kva skjer det neste tiåret?