Ønsker økt bevissthet rundt næringen

Lisbeth Berg-Hansen ønsker at nordmenn får økt bevissthet i forhold til sjømatnæringen.

– I utlandet er den norske sjømatnæringa en suksesshistorie, men hvorfor er ikke flere nordmenn mer klar over Norges stilling som en vellykket sjømatnasjon? Jeg tror at vi må øke bevisstheten rundt sjømatnæringa i hele landet.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på åpent møte i Sandnes, om bærekraftig oppdrett og samarbeid for arbeid i sjømatnæringa.

Les også: Til konferanse om bærekraftig oppdrett 24.09.2010

– Fiskeri- og havbruksnæringa er viktig for sysselsettinga langs kysten. Mer enn 44.000 årsverk genereres direkte og gjennom ringvirkninger fra fiskeri- og havbruk, påpekte Berg-Hansen.

– I samfunnet rettes stadig større oppmerksomhet mot miljø, bærekraft og en sunn livsstil. Mange ungdommer er veldig opptatt av miljø- og klimaspørsmål. Jeg tror at næringens økte bevissthet på miljøhensyn og bærekraft kan bidra til å rekruttere unge jenter og gutter, sa Berg-Hansen.

– På neste møte i arbeidsgruppen for Samarbeid for arbeid, skal vi blant annet diskutere sjømatnæringens omdømme og rekruttering av kunnskap. Et godt omdømme er viktig for omsetningen av sjømatprodukter, men det er også viktig for å få tilgang på nødvendig kompetanse. Dette ønsker jeg en bred og åpen debatt om, jeg vil derfor invitere alle som vil, til å komme med innspill og forslag, sa fiskeri- og kystministeren.