Lerøy blir hovedeier i Sjøtroll Havbruk

Lerøy Seafood Group ASA overtar 50,71 prosent av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS.

Styrene i Lerøy Seafood Group ASA og BioMar AS har inngått en avtale som innebærer at LSG kjøper 50,71 prosent av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS, opplyser Lerøy Seafood Group ASA i en børsmelding.

Sjøtroll Havbruk AS har aktiviteter innenfor yngel-/smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slakteri og videreforedling. Selskapets matfiskproduksjon skjer gjennom 25 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. Sjøtroll Havbruk AS har i tillegg en 27,5 prosent eierandel i avlsselskapet SalmoBreed AS. Sjøtroll Havbruk AS har en årsprognose for 2011 på 26.000 tonn sløyd vekt laks og ørret. Selskapet har omlag 250 ansatte.

540 millioner kroner

Aksjene kjøpes for MNOK 540 som tilsvarer en enterprise value per august på MNOK 1.298 på 100 prosent basis. MNOK 408,5 av aksjevederlaget skjer gjennom kontantoppgjør og resterende gjøres opp med 1 millioner aksjer i LSG til en aksjekurs på NOK 131,5.

Transaksjonen er planlagt gjennomført medio november 2010. Transaksjonen er fullfinansiert.

Styret og ledelsen i LSG er svært tilfreds med det som er oppnådd gjennom inngått avtale og ser frem til å utvikle Sjøtroll Havbruk AS videre med selskapets aksjonærer, ledelse og ansatte, opplyses det i meldingen. Også Schouw & Co., BioMar sitt morselskap, er meget fornøyd med handelen.

Les også: – Svært tilfreds med salget av Sjøtroll 28.09.2010

Medeier i 130 konsesjoner i Norge

Sjømatkonsernet LSG vil etter oppkjøpet, samlet ha en produksjon av laks og ørret fra 130 konsesjoner i Norge, samt en betydelig produksjon i Skottland. I tillegg har konsernet egen rognproduksjon og tilfredsstillende dekning av behovet for kvalitetssmolt. Konsernets sentrale aktiviteter innen oppdrett, videreforedling, salg og distribusjon muliggjør uttak av betydelige synergier som følge av oppkjøpet, heter det i meldingen.