Skretting holdt seminar om vannkvalitet

Mattilsynet krever at alle driftsledere og røktere på oppdrett for laks og ørret med videre, kurses i fiskevelferd i løpet av 2011.

For settefiskoppdrettere kommer store deler av kurset til å handle om vannkvalitet. Forrige uke fikk deltakere ved Skrettings AquaTraining-seminar, en praktisk forsmak på ferdighetene de snart må tilegne seg, skriver fiskefôrprodusenten Skretting AS i en pressemelding.

Akvakulturdriftforskriften fra 2008 setter krav til at driftsledere og røktere på akvakulturanlegg skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse. Nødvendig kompetanse skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen, som skal gjentas hvert 5. år, skal være godkjent av Mattilsynet. Godkjenningskravet trer i kraft 1. januar 2011.

Praktisk innføring

– For settefiskoppdrettere vil en stor del av dette todagerskurset handle om vannkvalitet, siden dette er helt avgjørende for fiskens helse og velferd i settefiskanlegg.

Det sier Bjørn Olav Rosseland, som er professor i økotoksikologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Rosseland har også en 10 prosent stilling ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som er godkjent som kursarrangør i fiskevelferd av Mattilsynet.

– Derfor vet jeg hva som kommer til å bli viktig i den praktiske delen av dette kurset. For settefiskoppdrettere vil dette blant annet handle om å kunne måle vannkvalitetsparametre som pH, oksygenmetning, totalgass, CO2, ammonium, nitritt og å beregne nitrogenovermetning, sier Rosseland.

– Det er nettopp denne typen målinger vi nå har hatt en praktisk gjennomgang av her på AquaTraining settefisk på Kreta, forteller Rosseland. Han tror deltakerne ved seminaret vil ha en stor fordel når de skal gjennomføre kursopplæringen i løpet av neste år. I tillegg ble det gitt praktisk opplæring i hvordan man tar vannprøver og spesialprøver for kjemisk bestemmelse av CO2, ammonium og nitritt.

– Matnyttig

En av deltakerne på seminaret var Kristian Uglehus, han er driftsleder i Marine Harvest, avdeling Øyerhamn. Han synes den praktiske tilnærmingen til måling av vannkvalitet var både interessant og nyttig.

– Jeg fikk med meg flere matnyttige tips fra denne delen av kurset. Blant oppdaget jeg at CO2-målinger stiller svært store krav til nøyaktighet i utførelsen slik at vi kanskje bør vurdere å overlate denne oppgaven til en person i stedet for å la det gå på skift, forteller han.

Prosjektsjef Bjørnar Flem ved Artec Aqua er også med på AquaTraining. Artec Aqua utvikler og leverer utstyr til settefiskanlegg, heriblant utstyr for å forbedre vannkvaliteten. Flem er svært fornøyd med den praktiske gjennomgangen der bruk av utstyr fra Artec Aqua ble brukt.

– Det gir oss en helt konkret ramme for å diskutere bruken av instrumentene som vil bli brukt for å kontrollere vannkvaliteten. Samtidig får røkterne merke at måling av vannkvalitet krever tålmodighet for å få gode resultater, sier han.

– God vannkvalitet gir bedre vekst

Flem synes det er svært positivt at Mattilsynet stiller spesifikke krav til vannkvalitet. Det handler ikke bare om at han forventer større etterspørsel etter egne produkter.

– Jeg tror flere og flere oppdrettere vil oppdage at bedre vannkvalitet i settefiskanlegg gir bedre vekst og friskere smolt, sier Flem.