Nova Sea vedtar rømmingsbot

Oppdrettsselskapet Nova Sea har vedtatt forelegget de fikk i etterkant av lakserømmingen fra oppdrettsanlegget i Sjona i midten av november 2007.

- Vi har funnet ut at det ikke er noe vits for oss å klage på bota vi fikk på 100.000 kroner, sier daglig leder Bjørnar Olaisen i Nova Sea til Rana Blad.

Selskapet har også akseptert å betale erstatningen på til sammen 348.016 kroner i erstatning til Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Erstatningen knytter seg til utgifter i forbindelse med DNA-prøver for å fastslå hvilket anlegg den rømte fisken kom fra.

- Selv om det er snakk om mye penger, tror vi ikke vi har noe å tjene på å bestride kravet. En runde i retten gagner ingen, og det koster også mye å føre en sak der. Totalt betyr dette at vi må ut med nærmere 450.000 kroner, sier Olaisen til avisa.

- Miljøkriminalitet

Avisa skrev 18. juni 2009 at Nova Sea Straffes for miljøkriminalitet, og ilegges en bot på 100.000 kroner i forbindelse med at 11.000-15.000 laks rømte fra oppdrettsanlegget ved Buktodden i Sjona, i november 2007.

I tillegg må selskapet betale tett under 350.000 kroner i erstatning til Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

I midten av april i år, rømte det 80.000 laks fra det samme anlegget. Den saken er fortsatt under etterforskning.