Reagerer på FHLs holdning

Organisasjonen Norske Lakseelver reagerer på FHLs holdning til ny laksestandard.

Styringsgruppen for Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) har utarbeidet et utkast til global miljøstandard for oppdrett av laks og ørret. Utkastet forelå i august i år. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) er en av 9 organisasjoner og selskaper som sitter i styringsgruppen.

Fish.no omtalte nylig at FHL vender tommelen ned for for utkastet, blant annet fordi landsforeningen mener at forslaget har et for snevert perspektiv på bærekraft.

Les også: FHL sier nei til ny laksestandard 01.10.2010

- Oppsiktsvekkende

Norske Lakseelver mener utspillet fra FHL er oppsiktsvekkende.

- Til vår store forundring leser vi på fish.no at FHL nå går offentlig ut og sier at de ikke kan støtte standarden. Ikke bare har de kommentarer til den, men slik de skriver i en generell høringskommentar, virker det som de tar en offisiell avstand fra hele standarden, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

- De tar altså avstand fra en standard de selv har vært med å utforme. Det gjør de selv om standarden foreløpig bare fremstår som et utkast. Her kan man virkelig lure på om høyrehånden i FHL ikke vet hva venstrehånden gjør. Hva medlemmene til FHL må si om en slik praksis kan man bare tenke seg, Skriver Norske Lakseelver.

Tror FHL frykter kursendring

Norske Lakseelver har også kommet med høringskommentarer til WWF/SAD. I motsetning til FHL er Norske Lakseelver positive til at en slik standard er på trappene, selv om organisasjonen mener at forslaget til standard ikke er perfekt og at det har store rom for forbedringer.

- Vi har håp om at en standard for bærekraftig og ansvarlig lakseoppdrett vil føre til en kursendring. Vi velger å tolke FHLs holdning dit hen at standarden slik den foreligger, faktisk vil føre til en kursendring, og at FHL frykter kostnadene ved dette, uttaler Norske Lakseelver.

Ønsker at mavarekjedene stiller krav om sertifisering

Norske Lakseelver håper at den endelige standarden blir bedre enn forslaget som nå foreligger.

- Vi håper at den endelige standarden, som vil bli overlevert Aquaculture Stewardship Council (oppdrettsanalogien til MSC), vil bli enda bedre enn det forslaget som nå foreligger, skriver Norske Lakseelver.

I pressemeldingen fremheves at Norske Lakseelver uansett vil jobbe for at norske matvarekjeder i sine innkjøpspolicyer, vil stille krav om sertifisering i henhold til den nye standarden. 

- For norske lakseoppdrettere vil det være svært liten hjelp i at deres egen organisasjon ikke støtter standarden, dersom deres kunder krever at de er sertifisert mot den, påpeker Norske Lakseelver.