Vikholmen Biomarine er konkurs

NESNA: Vikholmen Biomarine AS er konkurs etter oppbud.

Rana tingrett åpent den 7. oktober 2010 konkurs i boet etter Vikholmen Biomarine AS. Bedriftens aktivitet var innsamling av biprodukter og fiskeensilasje fra oppdrettsnæringen i Nordland, og produksjon av proteiner og fiskeoljer som så gikk til eksport.

Årsaken til oppbudsbegjæringen, var en akutt likviditetskrise i selskapet, siden eierne ikke lengre ønsket å garantere for videre drift, skriver Rana Blad.

– Vi hadde da ikke noe annet valg enn å melde oppbud, sier styreleder i selskapet, Arne Langset, til avisen.

Selskapets drift har vært drevet i lokaler eid av eiendomsselskapet Vikholmen AS.

– De vil sørge for at tankanlegget Vikholmen Biomarine benyttet seg av blir ivaretatt. Det som finnes av ensilasje på tankene vil være boets eiendom, sier Arne Langset.

Fisk.no har tidligere omtalt en konflikt mellom Vikholmen Biomarine og nabobedriften Vikholmen Utvikling AS, som klaget over luktproblemer fra fiskeavfall.

Les også: Klager på Vikholmen Biomarine 10.01.2010