Retter seg etter fiskehelsedirektivet

Mattilsynet er fornøyd med konklusjonene i ESAs rapport om fiskehelse, og vil nå gjøre endringer for at OK-programmet skal bli i samsvar med kravene i fiskehelsedirektivet.

Norsk fiskehelse fikk nylig godkjent-stempel av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Sykdomssituasjon i Norge er vurderes som generelt under kontroll, og Mattilsynets kontroll med sjukdomssituasjonen vurderes generelt som tilfredsstillende.

– Hovedkonklusjonen er klart positiv på fiskehelseområdet. Det er vi fornøyd med, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Martin Binde i en kommentar.

Det var i april og mai at ESA gjennomførte tilsyn på fiskehelseområdet ulike steder i Norge. I den endelige rapporten, som fish.no har omtalt tidligere, konkluderer ESA med at situasjonen er under kontroll. ESA slår også fast at tilsynsaktiviteten i Norge er tilfredsstillende.

Men det er ikke bare Mattilsynet ESA er fornøyd med, melder Mattilsynet.

– Både referanselaboratoriet (VI) og private laboratorier får positiv omtale i rapporten sammen med fiskehelsetjenestene i rapporten, sier Binde.

Les også: Tilfredsstillende kontroll med fiskehelse 05.10.2010

Skal revidere overvåknings- og kontrollprogrammet

ESA har noen kommentarer til overvåkningsprogrammene. Dette er ifølge Binde et spørsmål om tolkning av direktivteksten. Nå vil Mattilsynet gjøre endringer for å tilfredsstille kravene i fiskehelsedirektivet.

– Vi reviderer våre overvåkningsprogrammer, og fra og med 2011 vil vi sørge for at det reviderte OK-programmet er i samsvar med kravene i det nye fiskehelsedirektivet, avslutter Binde.