Starter gjenfiske etter rømming

SVEIO: Det skal nå gjennomføres et målrettet fiske av oppdrettsfisk i lokale laksevassdrag, etter at det rømte laks fra Sjøtroll Havbruk AS sitt oppdrettanlegg ved Grimsholmen.

På bakgrunn av meldingen om rømming, vil Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstitutttet og Fylkesmannen i Hordaland, samarbeide om å gjennomføre et målrettet fiske etter oppdrettsfisk i laksevassdragene i nærområdet. Dette fisket kommer i tillegg til det gjenfisket som oppdretteren har startet ved oppdrettsanlegget.

Leder for beredskapsgruppa er Geir Martin Kvamme ved Fiskeridirektoratet region Vest. Øystein Skaala frå Havforskningsinstituttet er kontaktperson for gjennomføring av fisket.

I tillegg til tips om rømt oppdrettsfisk i vassdrag, er gruppen interessert i observasjoner som kan fortelle noe om hvordan den rømte oppdrettsfisken sprer seg i fjordsystemet og langs kysten. I slike sammenhenger er alle observasjoner viktige, fremholder Fiskeridirektoratet, som ber publikum melde fra til Fiskeridirektoratet via beredskapstelefon 03415.

Les også: 70.000 laks rømte fra Sjøtroll 10.10.2010