Nye regler om vaksinasjon av fisk

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om endring i regler for vaksinasjon av akvatiske dyr.

Akvatiske dyr kan nå vaksineres mot sykdom på liste 2 i områder som er i kategori III eller V. Den viktigste betydningen av endringene er at det nå er tillatt å vaksinere fisk mot ILA i mesteparten av landet.

Det er fremdeles forbudt å vaksinere laks og annen fisk mot infeksiøs lakseanemi (ILA) i de områdene som har produksjon av stamfisk, og som er erklært i kategori I for ILA. Dette forbudet gjelder også fisk i settefiskanlegg som er i kategori I, selv om fisken skal settes ut i anlegg som er i kategori III, melder Mattilsynet 

Reglene om vaksinasjon av akvatiske dyr er også flyttet fra vaksinasjonsforskriften til et nytt kapittel 13 i omsetnings- og sykdomsforskriften, slik at de er plassert i samme forskrift som listeførte sykdommer hos akvatiske dyr og kategoriseringen av områder i Norge for sykdommer på liste 2.

Les også: Åpner for vaksinering mot ILA i Norge 19.04.2010

Les mer
• Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (Lovdata)