Øker eksponeringen i Aker BioMarine

Aker Capital har både rullert en total return swap og kjøpt flere aksjer i selskapet.

Aker Capital AS har rullert en total return swap med eksponering mot 20 200 171 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Samlet eksponering er 26 505 447 og forfall er 20. januar 2011. Ny avregningskurs er 1,5210 pr. aksje, opplyses de i en børsmelding.  Aker Capital er et heleid datterselskap av Aker ASA.

Kjøpte aksjer i emisjonen

Samtidig har Aker Capital økt eksponering med 6 305 276 aksjer i forbindelse med tildelingen i fortrinnsrettsemisjonen i Aker BioMarine.

Aker eier gjennom sitt heleide datterselskap Aker Seafoods Holding AS 795 888 408 aksjer i Aker BioMarine ASA, hvilket utgjør 83,3 prosent av aksjene  i selskapet.

Les også: Innsidere handlet i Aker BioMarine 20.10.2010