Standard norsk fiskemelprosess

FHL har på oppfordring fra Mattilsynet, dokumentert næringens standard bearbeidingsmetode for fiskemel og fiskeolje.

Dokumentasjonen er utarbeidet av NOFIMA og ble den 20. januar 2010 oversendt til Mattilsynet fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Se vedlagte rapport, som foreligger i både norsk og engelsk utgave.

Bearbeidingsmetoden gjelder animalske biprodukter som ikke er beregnet for konsum.

Temperaturbetingelsene for Standard norsk fiskemelprosess, revideres nå med hensyn til bruk av råstoff fra akvakultur i fôr til fisk, opplyser Mattilsynet.

Bearbeidingsmetoden er foreløpig ikke anbefalt for bruk fra oppdrettsfisk til oppdrettsfisk.