- Sollie refererer Havforskninga feil

Fiskeoppdrett i vinterkledd landskap. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Havforskningsinstituttet tilbakeviser en påstand fra Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

I Dagens Næringsliv lørdag 23. oktober hevdet Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning, at både direktoratet og Havforskningsinstituttet tidligere har sagt at antall oppdrettsfisk bør reduseres med 90 prosent.

Les også: - Utenfor DNs kompetanseområde 25.10.2010

- Har aldri gitt et slikt råd

Havforskningsinstituttet kjenner seg imidlertid ikke igjen påstanden fra Sollie, og tar nå kraftig til motmæle.

- Havforskningsinstituttet har aldri gitt myndighetene et slikt råd, vi har derimot påpekt at situasjonen er forskjellig fra område til område og tilrådd at tiltak blir tilpasset situasjonen i det enkelte området.

Det sier administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, i en pressemelding.

Nepstad understreker at Havforskningsinstituttet ser alvorlig på de utfordringer lakselusa representerer.

- Overvåking og forskning på lakselus har høy prioritet i Havforskningsinstituttet. Vi har lenge påpekt at områder langs norskekysten har for høy belastning av lakselus, sier Nepstad.

- Et eksempel er Fisken og havet nr. 3-2004, hvor vi går gjennom produksjonen av laks og effekter på de ville bestandene av laksefisk i Hardanger. Vi understreket at produksjonen av lakselus i dette området er for høg i enkelte perioder, noe som kan bøtes på ved å redusere antall lus på oppdrettsfisken eller, om det ikke går, redusere produksjonen av fisk, forteller Nepstad. 

Han viser videre til instituttet nettsider, hvor resultatene av overvåkingen av lakselussituasjonen er tilgjengelige.

- Vårt ansvar er å gi råd til myndighetene slik at de kan forvalte oppdrettsnæringen på en bærekraftig måte, avslutter Nepstad.

Sollie på linje med Oddekalv

- Oddekalv har faglig dekning for utfallene mot norsk oppdrettsnæring, hevder Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning i et avisintervju i dag.

Tiden fremover får vise om Janne Sollie også har tillagt seg den samme kjedelige uvanen som sin meningsfelle Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, nemlig å ty til usannheter i kampen mot oppdrettslaks.

Dette er for øvrig ikke den første gangen at det er uoverensstemmelser mellom Sollie og Havforskningsinstituttet. - Janne Sollie mangler innsikt om Havforskningsinstituttet, uttalte Nepstad i vår.

Les også: - Oddekalv har rett, hevder Sollie 26.10.2010
Les også: Hard skyts fra Havforskningsinstituttet 10.05.2010