Bestrider Oddekalvs «faktarapport»

Del saken

Havforskningsinstituttet bestrider en såkalt «faktarapport» fra Miljøvernforbundet.

Norges Miljøvernforbund har laget en rapport kalt «Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge».

Oppdrettsnæringen har beskyldt Oddekalv for å komme med udokumenterte påstander, men leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, mener at den nye rapporten dokumenterer påstander som han tidligere har fremsatt mot oppdrettsnæringen.

- Vi går nemlig ikke ut med noen påstander vi ikke kan dokumentere. I denne rapporten er det nok av kildehenvisninger til å avkrefte enhver påstand om manglende seriøsitet.

Det hevder Kurt Oddekalv i forordet til rapporten, som torsdag den 21. oktober ble overlevert til medlemmer av Stortingets næringskomité.

- Gir ikke et riktig bilde

«Faktarapporten» har blant annet benyttet forskningsrapporter fra Havforskningsinstituttet som kildemateriale. Nå går imidlertid Havforskningsinstituttet ut med en skarp korreks for det instituttet mener er misbruk av forskningsrapporter.

- I rapporten er det referert til forskningsrapporter fra Havforskningsinstituttet en rekke ganger, men dessverre er sitatene tatt ut av sin sammenheng og rapporten gir derfor ikke et riktig bilde av instituttets råd og konklusjoner.

Det skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding om saken.

Et av kapitlene i Miljøvernforbundets rapport er viet de offentlige organene som har ansvar for forskning, rådgiving og forvaltning av oppdrettsnæringen. Der omtales Havforskningsinstituttet som et av tre organer som ofte dukker opp for å forsvare oppdrettsnæringen mot kritikk fra miljøvernere og villaksinteresser.

- Til det er å si at Havforskningsinstituttet ikke har noen interesse av å forsvare noen næring. Vår rolle er å forske og overvåke for å gi råd til forvaltningen basert på den best tilgjengelige kunnskapen. At våre forskningsresultat og vår rådgiving ikke faller i god jord hos næring eller miljøorganisasjoner er vi vel vandt med gjennom mange tiår. Vi må og skal likevel formidle vår kunnskap både til beslutningstakere og samfunnet ellers. Så er det opp til det politiske nivå å ta beslutningene, skriver instituttet i meldingen.

Norges Miljøvernforbund mener også å se en klar favorisering av forskning på pelagiske arter ved Havforskningsinstituttet, med tilsvarende lite fokus på miljøeffekter av oppdrett og kystnær virksomhet.

- Dette er en beskrivelse som kanskje kunne passet for 20 år siden, men ikke i dag. Havforskningen har siden 2004 hatt egne forsknings- og rådgivingsprogram både på kyst og havbruk. Det har også betydd en dreiing av forskningsaktivitet og finansiering mot disse områdene. Samtidig har det ført til at kunnskap skapt gjennom forskning på vill fisk, i stadig større grad brukes i forskning på oppdrettet fisk og omvendt, forteller Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet er i dag et rådgivende forskningsinstitutt med hovedoppgave å gi råd til forvaltningen som skal danne basis for en bærekraftig høsting og dyrking av våre hav- og kystområder.

- Den oppgaven tar vi på største alvor, og de som ønsker å kikke oss i kortene er velkomne til det, avslutter Havforskningsinstituttet.
 
Les også: - Sollie refererer Havforskninga feil 26.10.2010
Les også: - Oddekalv har rett, hevder Sollie 26.10.2010