Utsetter søknad om børsnotering

The Scottish Salmon company utsetter søknad om notering på Oslo Børs.

Selskapet som i dag er notert på Oslo Axess, meldte tidligere denne måneden at det har vedtatt å søke om overføring av notering til Oslo Børs. 

The Scottish Salmon Company Limited opplyste da at selskapet ønsket å få søknaden vurdert på Oslo Børs sitt styremøte den 24. november 2010, og at det ønsket å gjennomføre overføringen raskt dersom søknaden ble innvilget.

Les også: Scottish Salmon vil til Oslo Børs 12.10.2010

Endrer planer 

Nå er imidlertid planene endret.

- Selskapet har besluttet å utsette søknaden i påvente av konklusjonen fra Finanstilsynet, med hensyn til konsernets årsregnskap for 2008, da Lighthouse Caledonia ASA var morselskap i konsernet, opplyser selskapet i en børsmelding.

Konsernet har tidligere endret regnskapet for 2008, etter at daværende morselskap i konsernet, Lighthouse Caledonia ASA, fikk refs fra Finanstilsynet

- Selskapet har besluttet at det er til det beste for interessentene å følge anbefalingene fra Finanstilsynet, og omarbeide regnskapet for 2008, opplyste Lighthouse Caledonia ASA i begynnelsen av mai i år.

Innvendingene fra Finanstilsynet gjaldt regnskapsprinsipper knyttet til klassifiseringen av gjeld og mellomværende til datterselskap.

Les også: Årsrapport endres etter regnskapsrefs 03.05.2010