Anbefaler ILA-vaksinering

Mattilsynet har åpnet for vaksinering av laks mot ILA langs mesteparten av kysten. Samtidig optimaliserer Novartis sin ILA-vaksine og Pharmaq planlegger feltforsøk i Troms.

Det Mattilsynet har gjort er å beslutte at akvatiske dyr i områder som er i kategori III eller V nå kan vaksineres mot liste 2-sykdommer. Den viktigste konkrete betydningen av dette er at det nå tillates å vaksinere fisk mot ILA i det meste av landet. Unntatt er kun små soner på Vestlandet og i Trøndelag der det søkes om fristatus, skriver Europharma AS i et nyhetsbrev.

– Dette er utvilsomt en klok beslutning. Fiskehelsen vil alltid avhenge av en rekke ulike faktorer, men ILA-vaksinering synes å ha hatt god effekt der hvor man har gjennomført vaksinering av all fisk som settes ut i et større område. Det finnes ingen faglige grunner for å ha strenge restriksjoner mot ILA-vaksinering, snarere tvert imot. Historien har lært oss verdien av å vaksinere bredt. Det er ingen som får furunkulose lenger, men det vil være meningsløst å slutte å vaksinere mot sykdommen, sier Jim Roger Nordly i Europharma.

Les også: Nye regler om vaksinasjon av fisk 19.10.2010

Gode resultater i Canada, oppløftende i Chile

Novartis har levert ILA-vaksine til flere markeder og kan vise til overveiende gode resultater. Det har ikke forkommet nye ILA-utbrudd på Canadas østkyst etter at gjennomvaksineringen ble implementert der for fem år siden. Siden 2009 har Novartis vaksinert vel 70 millioner fisk i Chile. Det foreløpige resultatet er oppløftende.

Åsmund Baklien, Novartis. Foto: EuropharmaÅsmund Baklien, Novartis. Foto: Europharma– På denne fisken er det kun funnet to tilfeller av den ufarlige HPR0- varianten. I tillegg er det påvist et tilfelle av en variant som kalles HPR7B, men denne har ikke resultert i dødelighet, opplyser Åsmund Baklien i Novartis.

Novartis har i tillegg i en årrekke levert ILA-vaksine til Færøyene. Der har ikke oppdretterne opplevd nye utbrudd etter at vaksineringsstrategien ble satt i verk.

Suksessraten har ikke vært den samme i Norge. Av de åtte anleggene som vaksinerte fisk i ILA-sonen, har tre fått positive diagnoser etterpå. Smittepresset har imidlertid vært stort, idet vaksinert fisk har stått i sjøen sammen med uvaksinerte, smittede grupper. Med kun vaksinert fisk i sjøen ville oddsen kunne blitt langt bedre på grunn av flokkbeskyttelsen, mener Baklien.

– Vår erfaring med ILA-vaksinering i ulike regioner, tyder på at gjennomvaksinering av populasjoner ser ut til å eliminere risikoen for kliniske utbrudd, sier Baklien.

Optimaliserer ILA-vaksinen

Legemiddelselskapet optimaliserer nå sin 7-komponents ILA-vaksine ment for det norske markedet. Mengden ILA-virus økes til det maksimale innenfor produksjonsspesifikasjonen for å gi bedre effekt. Dette innebærer en firedobling i forhold til tidligere.

– Vi kan ikke forsone oss med de tilbakevendende tilfellene av ILA i Troms. De utgjør en risiko for spredning til nye områder langs kysten og medfører stor uforutsigbarhet for produsentene. Gjennomvaksinering av fisken som settes ut i et større område – eksempelvis fra Bodø og nordover - vil kunne bidra til å stoppe utbruddene, sier Baklien.

– Vi har en søknad om godkjenning på vaksinen inne til behandling hos Legemiddelverket, og venter på svar. Inntil videre må det derfor søkes om spesielt godkjenningsfritak for bruk utenfor sonen.

Baklien understreker at en slik strategi må kombineres med tett oppfølging av kjente akilleshæler i næringen, som eksempelvis brønnbåttransport. Han anser også innføring av generasjonsskille som et viktig tiltak for å bygge opp under effekten av vaksineringen.

ILA-vaksine fra Pharmaq

Pharmaq jobber nå for å få sin egen ILA-vaksine inn på det norske markedet, henholdsvis som 1-komponents og 7-komponents vaksine.

– Vi forventer å starte opp med feltforsøk på 1-åring med hovedfokus på ILA-sonen i Sør-Troms, med tanke på å vise effekt av både en multivalent og monovalent ILA-vaksine. Vi regner med å starte vaksinering rett over jul, sier Bernt Martinsen i Pharmaq.

Selskapet er nå representert med ILA-vaksine i Chile, også der i både monovalent og multivalent versjon.

– Vi har fått en god mottakelse for vaksinen i Chile. Ingen utbrudd er registrert på fisken som er satt ut, men det er fortsatt litt tidlig å konkludere. Den første fisken ble satt ut i mai/juni. Svaret får vi i løpet av den chilenske sommeren, sier Martinsen.