Utfordrende for GenoMar

GenoMar har en utfordrende kapitalsituasjon etter flere negative hendelser.

Flere hendelser som fant sted i siste del av 3. kvartal, har endret forutsetningene bak aksjeemisjon i juli 2010, opplyser GenoMar AS i en selskapsmelding som nylig ble utsendt. GenoMar er et norsk selskap som oppdretter tilapia i utlandet.

Den ene er problemer knyttet til fabrikken i Malaysia, som har hatt problemer med kvaliteten, så vel som å ha slitt med lave volumer (dødelighet / logistikk).

Videre ble klekkeriet i Kina oversvømt i oktober, hvilket forårsaker tap som vil påvirke både det akkumulerte resultatet for året og kontantstrømmen fremover.

GenoMar AS og dets datterselskaper står dermed overfor en utfordrende kapitalsituasjonen fremover, som styret allerede har viet fullt engasjement for å løse, opplyses det i meldingen.

Styret tar tak i situasjonen og vil så snart som mulig komme med mer informasjon til aksjonærene om mulige løsninger, heter det videre i meldingen fra GenoMar. Situasjonen vil også bli kommentert i rapporten for 3. kvartal 2010.