Solheim ønsker lukkede sjøanlegg

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) er svært bekymret for miljøproblemer i oppdrettsnæringen, og mener hele næringen balanserer «helt på kanten» av stupet.

Han beskriver situasjonen i oppdrettsnæringen som veldig alvorlig.

– Den er veldig alvorlig. Hele næringen balanserer helt på kanten. Villaksbestanden er presset og oppdrettsnæringen er preget av resistente lakselus. Det er heller ingen utsikter til nye lusemidler. Næringen er veldig sårbar med så store miljøproblemer. Og så er det i tillegg en fare for at situasjonen blir enda verre, hevder Solheim overfor Dagens Næringsliv.

Han mener imidlertid at nedslakting av oppdrettsfisk er et vanskelig tiltak.

– La meg først si at alle er enige om at vi har en alvorlig situasjon nå. Derfor skal vi også samordne all faglig informasjon fra både etater og forskningsmiljøene for å bli enige om faktagrunnlaget for eventuelle tiltak, forteller Solheim.

– Men en massiv nedslakting nå er en meget vanskelig sak for næringen. Det er også forskjellige faglige syn på om dette er nødvendig, sier Solheim til avisen.

Med det stiller miljøvernministeren seg lunken til kravet fra direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning, som for noen uker siden tok til orde for massiv nedslakting av oppdrettslaks. Miljøvernministeren har det politiske ansvaret for forvaltningen av villaks og sjøørret, og Direktoratet for naturforvaltning er underlagt Miljøverndepartementet.

– Det er altfor mye fisk i merdene til at man klarer å holde kontroll på lusenivået. Det hjelper ikke at det er lite lus på hver enkelt oppdrettslaks når totalvolumet er så enormt. Antall oppdrettslaks må ned, hevdet Sollie.

Les også: – Utenfor DNs kompetanseområde 25.10.2010

Lukkede anlegg

Erik Solheim (SV) er likefullt helt klar på at han ønsker oppdrett av laks inn i lukkede anlegg, og tror at det om ikke lenge vil foreligge teknologi som gjør dette mulig.

– Jeg tror det vil skje mye raskere enn folk tror. Vi må se på om vi kan premiere aktører som vil eksperimentere og drive denne teknologien frem, sier Solheim til avisen.