Morpol inn på hovedindeksen

Del saken

Bakkafrost tas ut av hovedindeksen på Oslo Børs, mens Morpol tas inn.

Oppdrettsselskapet P/f Bakkafrost tas ut av hovedindeksen, mens Morpol ASA kommer inn som nytt selskap på indeksen. Morpol vil få en vekting på 0,235 prosent i hovedindeksen.

Oslo Børs har revidert utvalget i hovedindeksen (OSEBX). Fra 1. desember 2010 tas tre aksjer ut av indeksen, mens 6 aksjer tas inn. Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 61 aksjer.

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen, til en hver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.

Følgende selskaper går ut av indeksen:
Aktiv Kapital ASA
Bakkafrost p/f
Eitzen Chemical ASA

Følgende selskaper inkluderes i indeksen:
BW Offshore Limited
Jinhui Shipping AS
Morpol ASA
SAS AB
Statoil Fuel & Retail ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da totalindeksen. I hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81.

Neste revisjon av hovedindeksens utvalg gjøres i mai, med effekt fra 1. juni 2011.