Skretting klimavinner på Nordmøre

Skretting Averøy har flest klimapoeng av alle bedrifter på Nordmøre som er med i Klimakampen. Nå går de videre til fylkesfinalen.

Klimakampen i Møre og Romsdal er et av tiltakene Grønn Hverdag Midt-Norge har satt i gang for at hver og en av oss skal kunne bidra til redusere karbonsporet, skriver fiskefôrprodusenten Skretting AS på sine nettsider.

– Skretting gikk til topps på Nordmøre takket være miljøsertifiseringer og 30 GWh CO2-nøytral fjernvarme til oppvarming og produksjon. Fjernvarmen erstatter fossile brennstoff som LNG og fyringsolje, forteller fabrikksjef Jorulv Søbstad på Skretting Averøy.

Les også: Skretting får 20 mill. til energieffektivisering 12.11.2009

- Miljøbevisst konsern

Klimautslipp og andre miljøfaktorer er en av styringsparameterne for Skretting og morkonsernet Nutreco. Skretting i Norge rapporterer resultatene på de ulike miljømålepunktene i en årlig miljørapport, og det samme gjør Nutreco.

Les også: Ny miljørapport fra Skretting 01.07.2010

Til fylkesfinalen

Nå går Skretting Averøy til fylkesfinalen i Møre og Romsdal der de konkurrerer med vinnerne i Romsdal og på Sunnmøre, henholdsvis Åndalsnes avis og Metizoft AS.

– Til finalen skal vi bli en enda skarpere konkurrent. Da skal vi også trekke inn kildesortering og sekkegjenvinning og Nutrecos mål om å redusere CO2-utslippene med 50 prosent per enhet produsert innen 2015, sier Søbstad.

Støttet av både kirke og idrett

Grønn Hverdag, tidligere Miljøheimevernet, er et nettverk av 15 landsomfattende organisasjoner og 53.000 husholdninger som har gått sammen om en nasjonal miljødugnad. Blant de som er med på dugnaden finner du Den norske kirke, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Turistforeningen og Norges Naturvernforbund.