Immunforsvar og læringsevner

Olav Moberg har i sitt doktorgradsarbeid vist at utvikling i immunforsvar påvirker læringsevnen.

Ny doktorgrad: Olav Moberg disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhandling om at utvikling av immunforsvar påvirker læringsevnen.

Olav Moberg disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhandling om at utvikling av immunforsvar påvirker læringsevnen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær / UiBOlav Moberg disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhandling om at utvikling av immunforsvar påvirker læringsevnen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær / UiBOlav Moberg disputerer mandag 22. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The life-history trade-off between immune function and behavioural development», skriver Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding.

For å overleve er det nødvendig å utvikle egenskaper for å møte de utfordringer miljøet påfører, og to viktige egenskaper er læring og immunitet. Likevel ser vi at både immunforsvar og læringsevner varierer mellom individer, og spørsmålet er hvilke faktorer som påvirker hvor mye individet kan investere i disse prosessene.

Mens gode læringsevner kan ha stor verdi i et langtidsperspektiv, er et velfungerende immunforsvar ofte nøkkelen til overlevelse på kort sikt. Da utviklingen av atferd og immunitet begge er kostbare prosesser, kan man i en situasjon med begrensede ressurser forvente at utviklingen av disse egenskapene kan komme i konflikt med hverandre.

Med fisk som modell

I avhandlingen brukes fisk som modell for å undersøke en generell problemstilling hvor miljø stimulerer atferds og læringsutvikling, og hvordan denne utviklingen påvirker, og selv påvirkes av andre viktige egenskaper.

I avhandlingen beskriver Moberg hvordan økt kompleksitet i oppvekstmiljøet stimulerer til utvikling av atferd og læring. Videre vises at denne atferdsendringen kan føre til redusert vekst, og hvordan utviklingen av immunitet kan påvirke evnen til romlig læring og hukommelse.

Hovedresultatet i denne avhandlingen viser hvordan to i utgangspunktet svært viktige egenskaper kan komme i konflikt med hverandre, og at utvikling av immunforsvar kan legge begrensninger på læringsevner. Ved siden av å øke forståelsen av immunitet i et evolusjonært perspektiv, er kunnskap om hvordan miljøfaktorer påvirker atferdsutvikling viktig på flere områder i samfunnet.

I vårt husdyrhold er helse og velferd viktige tema, og ved å optimalisere forholdene i forhold til naturlige atferdsutvikling kan vi møte de krav som stilles til et ansvarlig dyrehold. Et annet område hvor en naturlig atferdsutvikling kan være avgjørende, er avl av dyr for utsetting, et område hvor vi ofte opplever svært høy dødelighet.

I begge tilfeller er en god forståelse for samspillet mellom miljø, immunitet og atferd avgjørende for overlevelse og velferd, oppsummerer UiB.

Veiledere
Veiledere har vært professor Anne Gro Vea Salvanes, professor Victoria A. Braithwaite og professor Arne Skorping

Personalia
Olav Moberg er født i 1967 og vokste opp i Bergen. Cand. Scient. eksamen ble avlagt ved Zoologisk institutt, Universitetet i Bergen, i 2002. Han ble ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen sommeren 2007, hvor doktorgradsarbeidet har vært utført. Olav Moberg har vært tilknyttet Forskningsgruppene Akvatisk Atferdsøkologi og Evofish i tiden som PhD-student.