Bedre vekst med fôr av hoppekreps

Ny doktorgrad: Kjersti Eline Tønnessen Busch har studert vekst hos torskelarver.

Kjersti Eline Tønnessen Busch disputerte den 25. november 2010 for doktorgraden ved Universitetet i Tromsø (UiT) med avhandlingen «Optimal growth and survival of cod (Gadus morhua) larvae in culture; challenges related to their small size».

Mens lakseoppdrett har blitt en av landets største og mest inntektsbringende næringer, har oppdrett av torsk så langt bydd på flere utfordringer enn suksesser, skriver UiT i en pressemelding.

Utfordringene i torskeoppdrett er mange og begynner allerede ved torskelivets start. Torsken, i motsetning til laks, er svært liten i det den klekker fra egget. Den er knappe fem millimeter lang og svært kresen i matveien; så kresen at det foreløpig ikke finnes et tørrfôr som kan tilfredsstille torskelarvens behov.

Derfor fôres den med levende dyr som kalles hjuldyr eller rotatorer. I naturen beiter torskelarvene på små stadier av hoppekreps. I denne doktoravhandlingen sammenliknes vekst og overlevelse hos torskelarver som serveres hjuldyr og hoppekreps.

Resultatene fra studiet er tydelige og viser at den naturlige føden har svært god effekt på vekst og overlevelse sammenliknet med oppdrettsfôret hjuldyr.

Faktisk er torskelarver som fôres med hoppekreps 2-3 ganger tyngre etter 25 dager i oppdrett, sammenliknet med torskelarver som får hjuldyr. Store forskjeller i vekst gjennom de tidlige fasene av livet, kan være viktig for veksten gjennom resten av livet og dermed være en betydelig faktor for lønnsomhet i torskeoppdrettsnæringen, skriver UiT.

Personalia
Kjersti Eline Tønnessen Busch er utdannet med hovedfag i akvakultur fra Universitetet i Bergen. Hun er nå bosatt i Svolvær der hun, sammen med kollega Kriss Rokkan Iversen, har etablert den marine kompetansebedriften SALT.