Ny eksportrekord for laks

Eksporten av laks var på 3,1 milliarder kroner i november. Dette er den høyeste eksportverdien av laks noensinne.

Dette er vekst på 38 prosent eller 853 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Rekorden fra forrige måned ble slått med 66 millioner kroner.

– Veksten i lakseeksporten skyldes både volumøkning og prisoppgang. Prisutviklingen skriver seg fra økende etterspørsel etter laks globalt og redusert konkurranse, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk i en pressemelding.

Fortsatt sterk laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i november på 36,15, noe som er 66 øre lavere enn i forrige måned, Prisen er samtidig 7,92 kroner høyere enn i november i fjor.

Eksporten til Asia og Øst-Europa øker mest

I november økte eksporten av laks til Øst-Europa med 3320 tonn mens eksportveksten til Asia var på 2916 tonn. Til EU, som importerer ca 2/3 deler av den norske lakseeksporten var veksten 1562 tonn. Eksporten til USA gikk tilbake med 79 tonn i november sammenlignet med samme måned i fjor.

Frankrike er fortsatt Norges viktigste marked for laks

Eksporten til Frankrike i november var på til sammen 11415 tonn. Dette var en økning på 5 prosent fra samme måned i fjor. Volumveksten til Russland var derimot på hele 50 prosent. Dette gjør Russland til det nest største eksportmarkedet for laks i november.

Økt verdi for eksport av ørret

I november ble det eksportert ørret for 198 millioner kroner. Dette er 24 prosent eller 39 millioner kroner høyere enn i samme måned i fjor. Russland er Norges viktigste ørretmarked med en andel av totaleksporten på 52 prosent. Kina fortsetter den sterke veksten og er nå Norges nest viktigste ørretmarked. Sammenlignet med samme måned i fjor er eksporten til Kina femdoblet i verdi.