Soneforskrift mot lus i Trøndelag

Mattilsynet har fastsatt soneforskrift mot lakselus i Nord-Trøndelag og Osen.

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger kommuner i Nord-Trøndelag og Osen kommune i Sør-Trøndelag ble fastsatt den 6 desember 2010.

Formålet med forskriften er å samordne tiltak mot lakselus i sonen for å hindre at parasitten har bestandsregulerende effekt på vill laksefisk og for å hindre skader på laks og annen laksefisk i akvakulturanlegg.

Formålet er også å redusere det totale antallet behandlinger mot lakselus i løpet av en sesong for å begrense resistensutviklingen, samt begrense spredningen av resistent lus.

Forskriften gjelder for oppdrettanlegg med laksefisk i sonen, og stiller mellom annet krav om felles brakklegging av større områder annethvert år og koordinering av andre tiltak mot lakselus i områdene. Forskriften stiller også krav til oppsamling av lus og eggstrenger fra slakteri.

Forskriften gjelder fra den 6. desember 2010.