Nordlaks anmeldt for lakserømming

HADSEL: Fiskeridirektoratet har anmeldt både Nordlaks Produkter og brønnbåtrederiet Fisketransport AS, etter at 60 tonn laks rømte i begynnelsen av november.

Fredag 5. november ble det oppdaget et hull i en av ventemerdene utenfor slakteanlegget på Børøya. Det viste seg at ca 10.000 fisk, tilsvarende om lag 60 tonn laks hadde klart å stikke av.

Fiskeridirektoratet mottok videoopptak av slaktemerden og har etterforsket saken fram forrige uke, da det ble bestemt å ta saken til politiet, skriver Bladet Vesterålen.

Fiskeridirektoratet har anmeldt Nordlaks Produkter AS, og subsidiært Fisketransport AS, som eier brønnbåten MS «Sørdyrøy», som leverte laks i merden i tidsrommet før rømmingen ble oppdaget.

– Vi starter etterforskning de nærmeste dagene, og vil avhøre involverte personer som har vært involvert, eller vitner til det som skjedde, sier lensmann i Hadsel, Trond Olsen.

Han regner med at etterforskningen vil være ferdig over nyttår.

Verken lensmannen eller Dekkerhus i Fiskeridirektoratet vil opplyse om grunnlaget for anmeldelsen, skriver avisen.

Les også: Lakserømming fra Nordlaks 15.11.2010