Treffsted for «levendefiskere»

ØKSNES: Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark på Myre.

Målet er å skape en møteplass der forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring. Dette er et nasjonalt prosjekt som det knyttes store forventninger til.

I 2009 ble Nofima, et av Europas største forskningskonsern innenfor anvendt marin forskning, av Fiskeri- og kystdepartementet tildelt oppdraget med å danne Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur.

Senteret har som oppgave å utvikle forskningsbaserte løsninger på hvordan fiskerinæringen i fremtiden skal kunne fange og holde fisk levende, for på denne måten å øke verdien av råstoffet.

– Fangstbasert akvakultur gjør at vi kan oppnå helt andre priser på våre markeder ved at vi blir i stand til å levere riktig kvalitet til riktig tid, sier leder for senteret, Nofima-forsker Kjell Midling, i en pressemelding.

Les også: – Glade for et spennende oppdrag 24.09.2009

Les også: Etablerer kompetansesenter for levandelagring 24.09.2009

Bindeledd

Konseptet med å lagre villfisk levende er imidlertid ikke nytt, og en av de fremste norske kompetanseaktørene innenfor denne teknologien er Vesterålen Fiskeripark.

De har i en årrekke arbeidet med denne problemstillingen i nært samarbeid med næringen, og opparbeidet seg bred kompetanse. Derfor vil Fiskeriparken bli et sentralt bindeledd mellom forskning og næring.

– Vesterålen Fiskeripark har høy kompetanse på fangstbasert akvakultur. I tillegg har de bred innsikt i fiskerinæringen gjennom tett samarbeid med fiskeriene i en årrekke. De har lenge ivret for å etablere et kompetansesenter for fangstbasert akvakultur, og det er derfor svært viktig for Nofima å få på plass et samarbeid så fort som mulig, sier Midling.

Vesterålen Fiskeripark har fått som oppgave å etablere et årlig, nasjonalt fagseminar/workshop hvor forskning og næring skal komme sammen og utveksle erfaringer og kunnskap. I tillegg skal de arrangere kurs i forbindelse med godkjenningsordninger for næringsaktørene.

– En utrolig spennende utvikling

– Vi er stolte over å ha fått dette oppdraget av Nofima. Samtidig er vi trygg på at vi skal klare å møte forventningene på en god måte. Vesterålen Fiskeripark har jobbet lenge med disse konseptene, og vi har mange profesjonelle næringsaktører i vårt område som er godt i gang allerede. Nå gleder vi oss bare til å være med på å spre budskapet til resten av fiskerinæringen. Dette er en utrolig spennende utvikling å være med på, sier Svein-Egil Stavem i Vesterålen Fiskeripark.

Første fagseminar skal avholdes i 2011.

Les også: Trålfangst kan bli kvalitetsfangst 15.11.2010