Lakselussenter i Bergen

Universitetet i Bergen blir vertskap for Salmon Louse Research Centre, etter bevilgning fra Norges forskningsråd.

Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding. Havforskningsinstituttet blir forskningspartner i senteret, sammen med Norges Veterinærhøgskole.

Havforskningsinstituttet har også fått støtte til et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle teknologi for mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske

– Vi er både glade og stolte i dag, sier administrerende direktør for Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

Les også: Fikk tilslag på nytt forskningssenter 16.12.2010 

Tar sikte på å bli ledende i verden

Lakselussenteret tar sikte på å bli det ledende senteret i verden for forskning på lakselus og lignende parasitter, blant annet ved å korte ned på tiden fra forskning og utvikling til anvendbare produkter. 

Deltakende bedrifter er Novartis Animal Health, EWOS Innovation AS og PatoGen Analyse AS, samt Marine Harvest ASA og Lerøy Seafood Group ASA som er to av de store konsernene innen oppdrett av laks og ørret.

Sju nye sentre

Norges forskningsråd bevilger nå over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke norsk næringslivs innovasjonsevne – samtidig som de møter samfunnsutfordringer.

Les mer hos Forskningsrådet: Sentre som sikrer fremtiden