Gjenvalgt til Veterinærinstituttet

Landbruks- og matdetpartementet har nå gjenoppnevnt tre styremedlemmer til Veterinærinstituttets styre, for kommende periode fram til 31. desember 2014.

Styret vil fra denne oppnevningen ha følgende sammensetning:

Funksjonstid til og med 31.12.2014
•  Leder Oddbjørn Nordset, Fylkesmannen Nord-Trøndelag
•  Styremedlem Heidi Meland, Kunnskapssenteret i Gildesskål
•  Styremedlem Inger Solberg, Innovasjon Norge
•  Styremedlem, Edgar Brun ansatterepresentant Veterinærinstituttet
•  Varamedlem, Ketil Skår, ansatterepresentant Veterinærinstituttet

Funksjonstid til og med 31.12.2012
•  Styremedlem Knut A. Hjelt, FHL
•  Styremedlem Sverre Håvard Bjørnstad, Geno
•  Styremedlem, Ida Skaar, Veterinærinstituttet
•  Varamedlem, Siw Larsen, Veterinærinstituttet
•  1. varamedlem: Øivind Holm, Fylkesmannen Buskerud
•  2. varamedlem: Grethe Foss, Bioteknologinemda