Lerøy inn i finsk sjømatselskap

Lerøy Seafood Group ASA har inngått avtale om kjøp av 51,0 prosent av aksjene i Jokisen Eväät OY, Åbo/Turku, Finland.

Jokisen Eväät OY hadde en omsetning i 2009 på € 24,3 millioner, og oppkjøpet er i tråd med LSG sin vekststrategi for det nordiske markedet.

- Jokisen Eväät OY har en sterk posisjon på salg og distribusjon av sjømat i sitt hjemmemarked og vil derfor bidra til å styrke LSG sin markedsposisjon i det finske markedet, skriver Lerøy Seafood Group ASA (LSG) i en børsmelding.