Meldeplikt for utlevering av legemidler

Fra og med 1. januar 2011 skal utlevering av legemiddel til fisk meldes til Veterinært legemiddelregister (VETREG).

Meldeplikten gjelder alle utleverereav legemidler til fisk; både fullsortimentsgrossister, apoteker, og leverandører av medisinfôr og hydrogenperoksyd. Utlevering meldes via Mattilsynets skjematjenester og senest en uke etter utlevering, opplyser Mattilsynet.

Meldeplikt til veterinært legemiddelregister trådte i kraft 1. juli 2010, men fiskereseptmeldinger skulle fortsatt og inntil videre sendes til Mattilsynet. Dette er nå endret, som følge av "VETREG forskriften" oppheves kravet til veterinærer og fiskehelsebiologer om fiskereseptmelding med virkning fra 1. januar 2011.

Les også: Meldeplikt til legemiddelregister 02.07.2010
Les også: Meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler 04.07.2009

Utleveringsmelding for legemiddel til fisk

Forskrift nr. 971 av 3. juli 2009 om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr ble iverksatt 1. juli 2010 for å regulere Veterinært legemiddelregister (VETREG) i Mattilsynets tilsynssystem (MATS). Deler av VETREG er forsinket.

Nå er VETREG klart for mottak av melding om utlevering av legemiddel til laks, ørret og annen fisk i oppdrett. Mattilsynet vil føre tilsyn med at meldeplikten etterleves for utleveringer fra og med 1. januar 2011.

Utleveringsmeldingene til VETREG vil fra 1. januar 2011 være Mattilsynets hovedgrunnlag for tilsyn med legemiddelbruk i norsk fiskeoppdrett - både ved utstedelse av hygienesertifikat, kontroll før slakting og føring av legemiddelstatistikk.

VETREG erstatter dermed Mattilsynets medisinrestdatabase for oppdrettsfisk.