Ny direktør for Marine Harvest Chile

Roberto Riethmüller er utnevnt til ny administrerende direktør i Marine Harvest Chile, etter Alvaro Jimenez som fratrer stillingen.

Administrerende direktør i Marine Harvest Chile, Alvaro Jimenez, har besluttet å fratre fra 10. januar 2011. For å tilrettelegge en effektiv overgangsfase for ny administrerende direktør, vil Jimenez gå inn i en rolle som spesialrådgiver frem til 10. april 2011. Jimenez har vært administrerende direktør i Marine Harvest Chile siden 2008, opplyser morselskapet Marine Harvest ASA i en børsmelding.

- Vi er takknemlige for Alvaro Jimenez' betydelige bidrag i den omfattende nedskalerings- og omstruktureringsprosessen som har funnet sted i Marine Harvest Chile de siste årene. Denne prosessen var påkrevet av ILA-epidemien som rammet hele den chilenske industrien i 2007. Han overtok ledelsen i en kritisk fase og har hurtig redusert Marine Harvest's eksponering i Chile samt posisjonert organisasjon og aktiva for lønnsom vekst når forholdene tillater det. På vegne av Marine Harvest ønsker jeg Alvaro det beste i hans videre virke, sier konsernsjefen i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.

Roberto Riethmüller er utnevnt som ny administrerende direktør i Chile med virkning fra 10. januar 2010. Riethmüller har økonomisk utdannelse fra Pontificia Universidad Catolica De Chile i Santiago og har innehatt flere nøkkelposisjoner i Marine Harvest Chile siden 2004. Det siste året har Riethmüller arbeidet ved hovedkontoret til Marine Harvest i Oslo, med ansvar for finansiell oppfølging av Marine Harvest Chile, samt oppfølging av enkelte andre enheter i konsernet.

Marine Harvest Chile, som oppnådde sitt høyeste slaktevolum på ca 100 000 tonn (HOG) i 2006, nådde et bunnpunkt på ca 9 000 tonn laks/laksefisk i 2010.

Basert på dagens analyse av den biologiske utvikling og det nye regulatoriske og operasjonelle rammeverket, følger Marine Harvest Chile en forsiktig plan for de neste årene som innebærer et slaktevolum på ca 28 000 tonn (HOG) i 2012. Dersom utviklingen de nærmeste årene skulle vise seg positiv, har Marine Harvest Chile de nødvendige lisenser og øvrige aktiva som skal til for å utløse betydelig etterfølgende vekst, opplyses det i meldingen.